بیش از 1700 نفر از شورشیان به ارتش کنگو دموکراتیک پیوستند ..........................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/07/86 خارجی.کنگو دموکراتیک.شورشیان.
یک هزارو 765 نفر از شورشیان کنگو طی 48 ساعت باقی مانده از ضرب الاجل تعیین شده ازسوی دولت به ارتش این کشور پیوستند.
پایگاه اطلاع رسانی "اکسن اوآنت" در گزارش روز یکشنبه خود نوشت: تاکنون یک هزارو 765 نفر از چهار هزارو 500 شورشی شرق کنگو دموکراتیک به بخش سوم تعیین شده موسوم به "خلع سلاح برای شروع دوباره" در بخش "ایتوری" در شمال شرق کنگو پیوسته اند.
براساس این گزارش باپایان مهلت تعیین شده ازسوی وزیردفاع کنگودموکراتیک بسیاری از شورشیان که پس از دستگیری "توماس لوبانگا" رییس گروه شورشی "اتحاد میهن پرستان کنگو" باعث بروز درگیری و ناامنی درشرق این کشور شده بودند از سه گروه شورشی موسوم به "جبهه میهن پرستان"، "جنبش انقلابی کنگو" و "نیروهای مقاومت میهن پرستانه ایتوری" به ارتش پیوستند.
گزارش ها حاکی از این مطلب است که ارتش کنگو باپیش شرط برخی از گروه های شورشی همچون "نیروهای مقاومت میهن پرستانه ایتوری" مبنی برپیوستن به گروه افسران بلندپایه ارتش موافقت کرده است.
هم اکنون دو افسر شورشی در مقام سرهنک، چهار افسر در مقام سرهنک دوم و هفت نفر دیگر نیز در مقام سرگرد به ارتش پیوسته اند.
درپی بروز درگیری شورشیان با ارتش کنگو دموکراتیک درشرق این کشور وزیر دفاع تا 15 اکتبر مصادف با 23 مهرماه به شورشیان برای پیوستن به ارتش مهلت داده بود.
صویر/ ف.ط/1565 شماره 064 ساعت 14:52 تمام

سرخط اخبار جهان