استاندار بوشهر :محدوده تعيين شده منطقه آزاد بوشهراز ابتدا تقديم دولت شده است

بوشهر- ايرنا- استاندار بوشهرگفت: محدوده تعيين شده منطقه آزاد بوشهر از ابتدا تقديم دولت شده است و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز محدوده پيشنهادي منطقه را نقطه به نقطه بازديد كرده است.

به گزارش ايرنا، مصطفي سالاري روزشنبه به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار درجمع اصحاب رسانه استان بوشهر افزود: همزمان با درخواست تاسيس منطقه آزاد بوشهر،'سال گذشته'، نقشه ومحدوده نيز به دبيرخانه ارايه گرديده است و دركميته تخصصي و شوراي عالي مناطق آزاد از ايجاد منطقه بر روي محدوده پيشنهادي دفاع شدو پيشنهاد ايجاد منطقه آزاد براساس آن مصوب شد.
وي تصريح كرد: زمينهاي تعيين شده براي ايجاد منطقه آزاد بوشهر شور و لم يزرع است به گونه اي كه قابل زمين خواري از سوي افراد نيست.
سالاري بااشاره به اينكه سند ثبتي محدوده تعيين شده براي منطقه آزاد بوشهر، بنام دولت است ادامه داد: تصويب نشدن منطقه آزاد بوشهر از سوي مجلس شوراي اسلامي ناشي از اختلاف سليقه حقوقي است.
وي گفت: مجلس معتقد است نقشه منطقه آزاد بايد پس از ممهورشدن به مهر دولت در متن لايحه قيد و در اختيار مجلس قرار گيرد اما دولت معتقد است تعيين محدوده مي تواند به موجب قانون مصوب مجلس به دولت واگذار شود .
وي با بيان اين كه از ارايه نظر، پيشنهاد و انتقاد در خصوص موضوعات مرتبط با منطقه آزاد بوشهر استقبال مي شود گفت: اگر تعيين محدوده منطقه آزاد در اختيار دولت نباشد براي كمترين باز گري در محدوده نيز ،نياز به مصوبه مجلس است كه فرايند زمان بري را در پي خواهد داشت.
استاندار بوشهر افزود: پيش از اين ،مناطق آزاد ارس، انزلي و اروند سه منطقه اي هستند كه در متن قوانين مربوطه ، اختيار واگذاري محدوده آنها به دولت محول شده است وبر اين اساس از سوي مجلس مصوب شده اند و سه منطقه از جمله كيش وقشم نيز با نقشه به تاييد مجلس رسيده اند لذا تعيين محدوده منطقه آزاد بوشهر نيز مي تواند در حيطه اختيار دولت قرارگيرد .
وي گفت: با اين وجود، براي سرعت بخشي در روند تصويب منطقه آزاد بوشهر، بدون اصلاح لايحه ارسالي دولت به مجلس ، نقشه محدوده آن توسط دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد مجدداً به كميسيونهاي مربوط به صورت كتبي ابلاغ شده است.
استاندار بوشهر در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص جابه جايي روستاهاي هليله و بندرگاه كه در جوار نيروگاه اتمي بوشهر هستند افزود: مصوبه 150 ميليارد توماني مربوط به دولت قبل است كه هيچ اعتباري نيزدر سال 1390 براي اين موضوع تخصيص نيافته است .
وي يادآور شد: دولت يازدهم براي پي گيري مطالبات ساكنان اين مناطق در نشست عمومي و دو بار نيز شخص رييس جمهوري به شكل انفرادي دستور پيگيري موضوع را دادند و دكتر نوبخت معاون رييس جمهور نيز در تيرماه امسال طي نامه اي خواستار اعلام اعتبار مورد نياز براي اجراي زير ساخت هاي محل اسكان مجدد و تامين ساير هزينه ها گرديده اند.
سالاري گفت: جابه جايي روستاهاي هليله و بندرگاه مستلزم تعيين محدوده اي است كه ساكنان آن حاضر به سكونت در آن منطقه باشند.
وي تصريح كرد: دولت براي اجراي اين مهم دغدغه دارد و پي گير موضوع است اما به دليل شرايط و وضعيت موجود با توجه به شمار جمعيت و لحاظ نيازمندي ها براي ايجاد رضايتمندي در بين مردم ،كارآساني نيست اما گام به گام بايد انجام شود.
سالاري درخصوص سرانجام پروژه خط ريلي بوشهر- شيراز نيز گفت: راه آهن بوشهر مصوبه شوراي اقتصاد را دارد و براساس آن ترك تشريفات براي انتخاب پيمانكار و فاينانس خارجي كه كشور چين بود مجوز هاي لازم صادر شده است اما با تحولات سياسي و توافق مذاكرات هسته اي ، انتخاب تامين كننده مالي و شركت هاي طرف قرارداد براي اجراي اين مهم محدود به كشور چين نخواهد شد و كشورهاي خارجي و شركتهاي سرمايه گذار ديگري نيز امكان حضور در اين پروژه ملي را خواهند داشت.
وي در خصوص راه اندازي اورژانس هسته اي در استان بوشهر كه از مصوبات سفر رياست جمهوري است گفت: اين مهم با دو هزار مترمربع به نتيجه رسيده است و در كنارآن يك توافق بسيار خوب نيزبين مديريت ارشد استان ،با معاون رييس جمهوري و رياست سازمان انرژي اتمي و وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي انجام شده است كه خبر آن از سوي آقايان دكتر صالحي يا دكتر هاشمي اعلام مي شود.
سالاري در پاسخ به نقدهاي ايجاد بيمارستان هسته اي در تهران به جاي بوشهر اضافه كرد: ايجاد بيمارستان هسته اي نيازمند كادردرمان، هيات علمي بسيارگسترده ومتخصصين متعدد وجمعيت بالاي بيمارمراجعه كننده است كه در تهران با مشاركت در تامين يك سوم هزينه هاي كل پروژه ازسوي شهرداري تهران مقررشده است.
وي گفت: البته نه تنها بوشهر بلكه فارس و اصفهان نيز در اين زمينه شاخص هاي مورد نظر را نداشتندلذا در تهران اجرا مي شود ولي سازمان انرژي اتمي در حوزه درمان گام هاي بلند وموثر ديگري در بوشهراز جمله احداث اورژانس هسته اي و يك اقدام بزرگ ديگر كه متعاقبا اعلام مي شود درنظر خواهند داشت .
وي يادآورشد: با مشاركت وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي جمعا 600 ميليارد ريال براي آموزش 18 هزار نفراز جويندگان كار در استان بوشهر هزينه مي شود كه سهم امسال ازاين شمار، پنج هزارنفر است.
سالاري افزود: براي اجراي اين مهم يك موسسه بين المللي صاحب نام در قالب توافق برهمه مراحل آموزش، صدور گواهينامه و روند اجراي كار نظارت مي كند طوري كه درقالب اين تفاهم نامه، سرانه آموزش براي هر نفر 36ميليون ريال تعيين شده است.
وي با اشاره به سفر مسوولان قطري در سال گذشته به استان بوشهر گفت: اجرايي شدن توافقات با مسوولان قطري منوط به راه اندازي منطقه آزاد بوشهر است و قطري ها اخيرا پيشنهاد داده اند ما در بندر الرويس قطر سرمايه گذاري كنيم ولي رويكرد ما سرمايه گذاري در كشور قطر نيست بلكه استفاده از بازار هدف در كشور ياد شده است.
سالاري اضافه كرد: با اين وجود در سفر اخير به كشور قطر تمهيداتي اتخاذ شده تا رواديد فرودگاهي 72 ساعته براي بازرگانان صادر شود كه اين مهم فرصت خوبي براي رونق تجاري خواهد بوداين موضوع توسط سفارت ايران در قطر در دست پيگيري است.
وي به مباحث مطرح شده در خصوص پتروشيمي دشتستان نيز اشاره كرد و گفت: مصوبه راه اندزي پتروشيمي ياد شده مربوط به دولت گذشته است كه مجوزتامين خوراك آن براي سرمايه گذاري و احداث آن به شركتي واگذار شده بود اما شركت ياد شده به جاي سرمايه گذاري، قصد فروش اين امتياز را به شركت ديگري داشت.
سالاري اظهار كرد: اين درحالي است كه اين مجوز نياز به خريد و فروش ندارد و شركت سرمايه گذار جديد اخير با حضور در شهرستان دشتستان از محل تعيين شده سابق و گزينه هاي جديد اجراي اين پروژه بازديد و براساس نتيجه كارشناسي يكي از نقاط انتخاب و مبادرت به سرمايه گذاري مي كند.
استاندار بوشهر در بخش ديگري از سخنان خود با گراميداشت ياد و خاطره شهيد محمود صارمي خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: نامگذاري روز خبرنگار به مناسبت سالروز شهادت يكي از اصحاب رسانه ، بيانگر اثربخشي و توجه به معنويت اين مهم است كه انجام اين مهم ، رسالت اصحاب رسانه را در عرصه اطلاع رساني مهمتر مي كند.
وي رسالت خبرنگاري را امر به معروف و نظارت مردم بر مردم و مردم برمسوولان دانست و اضافه كرد: همزماني بزرگداشت روز خبرنگار با ورود 9 شهيد گمنام و يك سردار شهيد به استان بوشهر و حضور اقشار مختلف مردم براي تشييع پيكر شهدا، بيانگر اتحاد و همدلي در استان است و رسانه ها نيز براي تقويت اين اصل بايد كمك كنند.
استاندار بوشهر افزود: در راستاي همدلي و همزباني از شهدا الگو بگيريم تا وحدت در جامعه بهتر نهادينه شود.
وي به فعاليتهاي دولت در حوزه زيرساختها اشاره كرد و گفت: هم اينك چندين پروژه بزرگراهي در شمال و جنوب استان بوشهر در دست اجراست كه بزرگراه اهرم- برازجان- گناوه - ديلم از مهمترين اين طرحهاست و 70 ميليارد تومان سال جاري به اجراي آن اختصاص مي يابد.
وي تصريح كرد: اين اعتبار، براي اجراي اين طرح در سال جاري هزينه مي شود و تا پايان امسال برخي از قطعات زير بار ترافيك مي رود.
استاندار بوشهرگفت: قطعات 13 و 14 بزرگراه دير- بوشهر نيز اجرايي شده و فازهاي يك و دو اين پروژه نيزامسال فعال مي شود.
سالاري خاطرنشان كرد: بزرگراه دالكي - كنارتخته نيز از تصميم هاي سفر دولت يازدهم به استان بوشهر است كه با 700 ميليارد ريال اعتبار به مدت سه سال اجرايي مي شود و به زودي مناقصه انتخاب پيمانكار انجام خواهد شد.
وي گفت:همچنين مطالعات و طراحي خروجي دوم بوشهر نيزتكميل شده و مناقصه آن به زودي برگزار مي شود.
سالاري از اجراي موفق طرح نظام سلامت با حمايت شخص رييس جمهوري و برنامه موفق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استان بوشهر خبر داد و گفت: اجراي اين طرح 95 درصد هزينه هاي مراجعه كنندگان به مراكز بيمارستاني را كاهش داده است.
وي افزود: همچنين ايجاد بيمارستان 160 تختخوابي بوشهر در مجاورت بيمارستان شهداي خليج فارس قطعي شده است و تا يك ماه آينده عمليات اجرايي آن با حضور مسوولان كشوري آغاز مي شود.
سالاري در خصوص منابع آبي استان و نگراني هاي ايجاد شده نيز گفت: دولت تلاش خود را براي تامين منابع آبي پايدار از طريق چندين ايستگاه آب شيرين كن انجام مي دهد كه تنها براي شهر بوشهر هفت ايستگاه با ظرفيت 70 هزار مترمكعب و براي عسلويه نيز دو ايستگاه هشت و 15 هزار مترمكعبي و يك ايستگاه نيز در شهرستان جم احداث مي شود.
وي اضافه كرد: دولت براي جلوگيري از هدر رفت آب نيز در شهرهاي بوشهر و برازجان 105ميليارد تومان براي ترميم شبكه فرسوده آب هزينه و مناقصه آن نيز امسال برگزار مي شود.
سالاري همچنين سياستهاي دولت در زمينه گازرساني به استان بوشهر را موفق دانست و گفت: تا پايان سال 93، 84 درصد خانواده در 32 شهراستان بوشهر از نعمت گاز برخوردار بودند كه تا پايان امسال اين ميزان به 97 درصد مي رسد.
وي اضافه كرد: همچنين 158 روستا در استان بوشهر گاز رساني شده كه 49 درصد از جمعيت روستايي را پوشش مي دهد وسال جاري نيز اين شمار به 200 روستا افزايش و جمعيت برخوردار به 70 درصد مي رسد.
وي گفت: براي مهار آبهاي سطحي در استان بوشهر نيز عمليات اجرايي سد دالكي با حضور وزير نيرو آغاز شد كه امسال400ميليارد ريال تسهيلات بانكي به اين موضوع اختصاص يافته است.
استاندار بوشهر يادآورشد:به اجراي سدهاي باغان و دشت پلنگ نيز گرچه اعتبار ملي اختصاص يافته ولي اجراي كامل آن، در انتظار تامين اعتباراز طريق فاينانس است و پروژه اجراي انحراف دره گپ گناوه نيز با 80 درصد پيشرفت فيزيكي در دست اجراست.
سالاري با اشاره به مباحث مطرح شده كارشناسي در خصوص سد چم شير كه درصدي از منابع آبي آن سهم استان بوشهر است گفت: پي گيريهاي لازم براي تامين سهم استان انجام مي شود.
وي همچنين به كاهش 15 درصدي هدر رفت برق در استان بوشهر طي سال 93 نسبت به 92اشاره كرد و گفت: چندين پست توليد برق نيز براي تامين پايدار شبكه در دست اجراست.
سالاري با اشاره به توسعه زيرساخت هاي ورزشي در مناطق شهري و روستايي استان بوشهر يادآورشد: سال قبل67زمين ورزشي در مناطق روستايي احداث شد سال جاري نيز، 75 روستاي 500 نفر جمعيت داراي زمين ورزشي مي شوند.
سالاري تصريح كرد: براساس برنامه ريزي انجام شده به ازاي هر پنج هزار نفر جمعيت در شهرها يك زمين چمن ميني فوتبال اجرا مي شود كه بيش از 100 زمين پيش بيني شده است.
وي يادآور شد: با تشكيل دولت تدبير واميد واجراي طرحهاي ياد شده سرانه فضاهاي ورزشي در استان بوشهر از 75 سانتي متر به 114 سانتي متر مي رسد، به طوري كه سرانه فوق دراستان 1.5برابر افزايش مي يابد.
استاندار بوشهرگفت: با برنامه ريزي انجام شده ورزشگاه 15 هزار نفري بوشهر امسال با بازي دوستانه دو تيم شاهين و ايرانجوان بوشهر به بهره برداري مي رسد.
استاندار بوشهر به پي گيري مسايل صنفي اصحاب رسانه اشاره كرد و گفت: درنشستي كه به زودي با هيات مديره خانه مطبوعات برگزار مي شود به شكل كارشناسي موضوعات بررسي و تصميم گيري مي شود.
دراين نشست شماري از خبرنگاران ديدگاههاي خود را پيرامون موضوعات مختلف توسعه اي استان بوشهر مطرح و در پايان از زحمات ماشالله كارزوني، علي پيرمرادي و سيده صديقه بگم طباطبايي به عنوان پيشكسوتان عرصه خبر و از بازماندگان خانواده هاي عزيرافتخاري و ضيا جمالي نيز تجليل شد.
6047/6045