تكميل تونل قلاجه 230 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد

ايلام - ايرنا - مدير كل راه و شهرسازي استان ايلام پيشرفت فيزيكي تونل قلاجه را نزديك به 80 درصد اعلام كرد و گفت: براي تكميل اين طرح اعتباري بالغ بر 230 ميليارد ريال نياز است.

سيد كمال الدين ميرجعفريان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: اين تونل يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي استان ايلام در حوزه راهسازي بوده كه با بهره برداري از اين طرح تحول عظيمي در تونل‌سازي كشور روي مي‌دهد.
وي افزود: اين تونل دو هزار و 500 متر طول دارد كه تاكنون 99 درصد عمليات حفاري آن انجام شده و هم اكنون عمليات لاينينگ در هر دو طرف آن در حال انجام است.
مدير كل راه و شهرسازي استان ايلام ميزان اعتبار براي بهره برداري اوليه در اجراي اين طرح را 150 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: با توجه به اينكه امسال در قانون بودجه، اعتباري معادل 123 ميليارد ريال براي اين طرح در نظر گرفته شده است، در صورت تخصيص صد درصدي اين ميزان اعتبار اين طرح تاپايان سالجاري به بهره برداري اوليه مي رسد.
مير جعفريان عمليات اجرايي لاينينگ، كف سازي و انجام تاسيسات داخلي تونل را از جمله اقدمات باقيمانده در راستاي تكميل اين تونل عنوان كرد.
تونل قلاجه در 25 كيلومتري شهرستان ايوان قرار دارد.
با بهره‌برداري از اين طرح راهسازي 12 كيلومتر از نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي بين محور ارتباطي ايلام - كرمانشاه حذف مي‌شود.
3032/6034

سرخط اخبار استان‌ها