كاستي در صيانت از جنگل ها و منابع طبيعي در برنامه ششم رفع مي شود

ساري- ايرنا- رييس سازمان ثبت اسناد و املاك، يكي از سياست هاي اصلي اين سازمان را صيانت از مالكيت هاي دولتي برشمرد و گفت: كاستي در صيانت از جنگل ها و منابع طبيعي در برنامه ششم رفع مي شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، احمد تويسركاني روز شنبه در آيين معارفه مديركل جديد ثبت اسناد و املاك مازندران افزود : بايد طوري از منابع ملي صيانت كنيم كه احساس شود عكس العمل نسبت به تعرض به منابع دولتي همانند عكس العمل به منابع خصوصي به سرعت مورد پيگيري قرار خواهد گرفت و همان تبعات را براي متجاوزان در پي دارد.
معاون قوه قضاييه به جايگاه ويژه استان هاي شمالي بخصوص مازندران به لحاظ جغرافيايي و اقليمي در ميان ساير استان هاي كشور اشاره كرد و گفت : همان گونه كه حفاظت از منابع طبيعي يك وظيفه همگاني است، در شرايط كنوني با توجه به مشكلات موجود در اين خصوص، آسيب شناسي آن هم ضرورتي اجتناب ناپذير است.
وي افزود : سازمان ثبت اسناد و املاك از تمامي ابزارها و فناوري هاي موجود در اين راستا استفاده مي كند تا زيرساخت هاي لازم براي تثبيت مالكيت ها فراهم شود .
تويسركاني گفت: ما بايد با استفاده از فناوري هاي نوين ، هزينه و سرعت ارائه خدمات به مردم را كاهش داده و برنامه هاي خود را شفاف كنيم تا از هر گونه فسادي جلوگيري شود.
وي با بيان اين نكته كه زمين تنها كالاي تكثير ناپذير است كه هر روز به ارزش آن افزوده و صيانت و حراست از آن هم روز به روز سخت تر مي شود ، افزود : بهترين شيوه صيانت، شفاف سازي در تمامي فرآيندهاست تا از بروز هر گونه مفسده اي جلوگيري شود.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك در اين مراسم از خدمات و فعاليت هاي ولي عبدي كميشاني قدرداني و محمد حسن بهادر را به عنوان مديركل جديد ثبت اسناد و املاك استان مازندران معرفي كرد.ك/2
6990/1654/1772