صيانت از حريم راهها به منظور حفظ اين سرمايه ملي ضروري است

ساري - ايرنا - مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي مازندران صيانت از حريم راهها را به منظور توسعه راه و حفظ اين سرمايه ملي را از وظايف ذاتي عموم مردم دانست.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران علي محمد زاده افزود: مازندران به دليل شرايط جغرافيايي و طبيعي خود و همچنين نزديكي شهرها و روستاهاي اين استان به هم و به لحاظ تقاضاي بي شمار جهت تفكيك اراضي و بازده بودن كليه كاربرها در حاشيه راهها ، اراضي مجاور حريم راهها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است كه اين مهم عاملي شده تا ساخت و سازهايي در اين اراضي بدون مجوز از مراكز ذيربط بصورت غير مجاز صورت پذيرد و از طرفي به دليل رشد فزاينده ترافيك و توليد خودرو ، محورهاي استان نياز اساسي به ارتقاء و توسعه و تعريض داشته كه اين پديده ناموزون و نامتعارف اثرات بسيار سويي را در سطح محورها ايجاد نموده است.
وي تصريح كرد: از آنجا كه حفظ و نگهداري از راههاي موجود يكي از وظايف ذاتي و اصلي راه و شهرسازي بوده ، لذا اين اداره كل با تمام توان و بكارگيري امكانات و تجهزات خود با توجه به كمبود اعتبارات و منابع مالي مناسب توانسته در اين مسيرگام هاي ارزنده اي در جهت ايمن سازي و روان سازي ترافيك بردارد.
محمد زاده به برنامه هاي اجرايي مستمر اين اداره كل در خصوص عمليات راهداري اشاره و اظهار داشت: روكش آسفالت ، اجراي خط كشي ، نصب تابلوها و علائم ، پاكسازي و زيبا سازي حريم راهها ، شستشو و ترميم تابلوها و علائم ، منظر آرايي و زيبا سازي مبلمان جاده اي ، شانه سازي ، لكه گيري رويه راه ، تخليه قنوها ، برم ها ، بارمرده گالري ها و سردهانه تونلها ، شانه سازي ، حذف اختلاف سطح ، ريزش برداري و ساماندهي حريم و ... از جمله عمليات و برنامه هاي اصلي عمليات راهداري بوده كه به طور مستمر در حال اجرا مي باشد.
مدير راهداري راه و شهرسازي مازندران اجراي عمليات راهداري را در اين بسيار حياتي و مهم برشمرد و افزود : اميدواريم با تلاش و كوشش مضاعف راهداران و رعايت كليه قوانين و مقررات توسط كاربران جاده اي ، محورهاي ايمن و روان در سطح محورهاي ارتباطي اين استان ولايت مدار داشته باشيم.
مازندران بيش از 10 هزار كيلومتر راه دارد.ك/1
6097

سرخط اخبار استان‌ها