طراحي تقاطع سه سطحي براي رفع مشكل ترافيك ميدان قصردشت شيراز

شيراز- ايرنا- شهردار شيراز، با اشاره به مشكلات ترافيكي ميدان قصردشت گفت: براي رفع اين مشكلات و رفاه شهروندان با بررسي هاي مختلف، يك زيرگذر و روگذر سه سطحي براي اين مسير طراحي شده است.

به گزارش دريافتي روزشنبه ايرنا، عليرضا پاك فطرت در جريان بررسي وضعيت ترافيك ميدان قصردشت و مسيرهاي منتهي به آن افزود: با اجراي اين پروژه، گره ترافيكي اين ميدان باز خواهد شد.
وي، با اشاره به اجراي پل چمران و اتصال آن به ميدان قصردشت ادامه داد: ترافيك بزرگراه كوهسار مهدي و تونل هاي كوهسار و ايمان پس از عبور از پل چمران به ميدان قصردشت خواهد رسيد كه براي عبور ترافيك از اين ميدان اجراي تقاطع ياد شده ضروري است.
پاك فطرت در تشريح اين پروژه گفت: زيرگذر طراحي شده در مسير غرب به شرق و روگذر طراحي شده بصورت شمالي- جنوبي، پل چمران را به خيابان ايمان و بالعكس متصل مي كند.
شهردار شيراز افزود: تاسيسات زيرزميني قصردشت شناسايي و مكان آنها مشخص شده تا تاسيساتي كه نياز به جا به جايي دارد جا به جا شود.
وي اظهار كرد: عمليات اجراي اين پروژه بايد به گونه اي آغاز شود كه براي مردم مزاحمتي ايجاد نشود.
او افزود: تملك هاي مربوط به اين پروژه از سال گذشته آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد و شهرداري شيراز تلاش مي كند تا در سه ماه پاياني امسال عمليات اجرايي آن را آغاز كند.
وي، ضمن تاكيد بر لزوم انجام مهندسي ارزش و بررسي تمام جوانب امر در جريان اجراي اين پروژه اضافه كرد: حفظ باغ هاي قصردشت در جريان اجراي پروژه مذكور براي شهرداري شيراز از لحاظ رعايت مسائل زيست محيطي و منظر شهري بسيار مهم است.
او اظهار كرد: ترافيك منتهي به ميدان قصردشت بايد به سمت خيابان همت شمالي، ميدان معلم و ميدان شهيد رودكي و در نهايت به بلوار اميركبير و محور بوشهر هدايت شود تا از بار آن كاسته شود.
شهردار شيراز بيان كرد: وجود اين حجم ترافيك، عرض كم خيابان ها و جمعيت قابل توجه ساكن در محدوده ميدان قصردشت و خيابان هاي منتهي به آن باعث شده كه امروز شاهد ايجاد گره هاي ترافيكي در ساعت هايي از شبانه روز در اين محدوده باشيم.ك/1
6122 / 1876

سرخط اخبار استان‌ها