امیرعبداللهیان:رویكرد مثبت ایران فرصتی برای افزایش همكاری های منطقه ای است

تهران-ایرنا- معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه گفت: رویكرد مثبت ایران فرصتی برای كشورهای منطقه است تا با رفع موانع موجود همكاری های فیمابین را برای منافع ملتهای منطقه افزایش دهند.

به گزارش ایرنا از اداره كل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه،در نشست مشترك جمهوری اسلامی ایران و روسیه كه به ریاست میخائیل باگدانف معاون وزیر خارجه روسیه و حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در محل وزارت امور خارجه برگزار شد ، دو طرف درباره جدیدترین تحولات سوریه، یمن و لیبی به تبادل نظر پرداختند.
امیرعبداللهیان در این نشست با اشاره به دیدگاه و رویكرد مثبت مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران بر بهبود و توسعه روابط با همسایگان به ویژه كشورهای منطقه گفت:در رایزنی های اخیر وزیر امور خارجه با مقامات كشورهای كویت و قطر تاكید شد كه حل مسایل منطقه از جمله بحرین ، یمن ، سوریه و عراق راهكاری جز راهكار سیاسی براساس قاعده برد ـ برد ندارد.
وی افزود: این رویكرد فرصتی برای كشورهای منطقه است تا با رفع موانع موجود، همكاری های فیمابین را برای منافع ملت های منطقه افزایش دهند.
معاون عربی و آفریقایی وزیر خارجه ضمن تشریح نقشه های خطرناك آمریكا در منطقه افزود: متاسفانه برخی كشورهای منطقه با استفاده از رویكردهای نظامی بدعت های جدیدی در حل مسائل منطقه دنبال می كنند.
** باگدانف:حل مسایل منطقه بدون حضور ایران ممكن نیست
معاون وزیر خارجه روسیه نیز در این دیدار بر ضرورت رایزنی های بیشتر میان كشورهای منطقه به ویژه عربستان و جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به تفاهم در خصوص مسایل منطقه تاكید كرد و استفاده از الگوی توافق هسته ای را برای حل مسایل منطقه ضروری دانست .
وی افزود: حل مسایل منطقه از جمله سوریه و یمن بدون حضور جمهوری اسلامی ایران، ممكن نیست و ادامه وضعیت فعلی تنها به قدرت گرفتن تروریست ها و داعش می انجامد.
باگدانف افزود: تجربه لیبی به خوبی نشان داد با از بین رفتن ساختارهای سیاسی بدون در نظر گرفتن اصول متعارف و شناخته شده حقوق بین المللی شرایط برای رشد و فعالیت گروههای تروریستی و افراطی مهیا می شود.
معاون وزیر خارجه روسیه همچنین درباره تحولات یمن اظهار داشت: روسیه اساسا با حملات نظامی خارجی كه مغایر با حقوق شناخته شده بین المللی است، مخالف است.
وی خاطرنشان كرد: با ادامه این وضعیت همه در یمن چه جامعه بین المللی، چه طرف های موثر و چه گروه های داخلی بازنده خواهند بود.
سیام(1)**2021**1581

سرخط اخبار سیاست