پزشكان بدون مرز نسبت به اوضاع بهداشتي در يمن هشدار داد

تهران - ايرنا - روزنامه الخليج امارات روز چهارشنبه به نقل از 'سازمان پزشكان بدون مرز' نوشت: اوضاع بهداشتي يمن پس از گذشت بيش از چهار ماه از حملات كشورهاي ائتلاف به سركردگي عربستان، در حال فروپاشي است.

اين روزنامه به نقل از يك گروه سازمان پزشكان بدون مرز كه به تازگي از يك ماموريت 10 هفته اي از يمن بازگشته، نوشت: كمبود دارو در مراكز بهداشتي و بيمارستان هاي بمباران شده به شدت احساس مي شود و ساكنان شهرهاي يمن بخصوص شهرهاي بمباران شده، به دليل نبود مواد غذايي، دارو و تجهيزات پزشكي در معرض فاجعه انساني قرار گرفته اند.
الخليج به نقل از 'گينوت' معاون اجرايي اين سازمان افزود: عدم دسترسي نيروي هاي امدادي براي كمك به مردم آسيب ديده از يك سو و سخت شدن دسترسي مجروحان و بيماران به بيمارستان هاي بمباران شده و بدون تجهيزات پزشكي از سوي ديگر از جمله دلايل تشديد اوضاع بهداشتي و انساني در يمن است كه پس از ماهها جنگ همچنان ادامه دارد.
وي اضافه كرد: بيش از 20 هزار نفر در نتيجه بمباران هاي عربستان در يمن مجروح شده اند كه كمتر از نيمي از آنها در مراكز پزشكي تابعه اين سازمان معالجه شده اند و بقيه بدون دارو و درمان همچنان سردرگم هستند.
رييس گروه اعزامي سازمان پزشكان بدون مرز به يمن، كمبود سوخت، نبود امنيت به دليل صحنه هاي درگيري و بمباران هاي منازل مسكوني را از جمله دلايل تشديد بحران انساني و بهداشتي در يمن اعلام كرد.
سازمان پزشكان بدون مرز كه يك نهاد خيريه مستقر در سوييس است؛ در حدود 60 كارمند خارجي و 500 كارمند داخلي در يمن دارد كه به كمك رساني پزشكي به نيازمندان يمني مشغول هستند.
بر اساس اعلام سازمان ملل، 80 درصد جمعيت 25 ميليوني يمن نيازمند كمك هاي فوري غذايي و بهداشتي هستند.
پيشتر نيز سازمان هاي بين المللي و نهادهاي حقوق بشري درباره وضعيت انساني در يمن و تبعات تجاوز هوايي عربستان به اين كشور و محاصره همه جانبه آن هشدار داده اند.
ائتلاف عربي به سركردگي عربستان از ششم فروردين ماه حملات هوايي و دريايي گسترده اي عليه ملت يمن آغاز كرده و در اين مدت تمامي زيرساختهاي خدماتي، بهداشتي و شهري اين كشور را نابود كرده است .
**خاورم**1653**1651