بيست و سومين كنگره سراسري قرآن كريم سمپاد در زنجان به كار خود پايان داد

زنجان - ايرنا - بيست و سومين كنگره سراسري قرآن كريم سمپاد ويژه مدارس استعدادهاي درخشان با حضور هفت استان كشور به ميزباني زنجان روز پنج شنبه به كار خود پايان داد.

دبير بيست و سومين كنگره سراسري قرآن كريم سمپاد و رييس اداره استعدادهاي درخشان اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان نيز در اين زمينه گفت: اين كنگره با حضور 252 دانش آموز از استان‌هاي اردبيل، آذربايجان غربي، گيلان، قزوين، البرز، آذربايجان شرقي و استان زنجان آغاز شد و به كار خود پايان داد.

جمال رحمتي اظهاركرد: دانش آموزان شركت كننده در اين كنگره در رشته هاي قرائت، حفظ، حفظ ويژه و معارف قرآني با يكديگر به رقابت پرداختند و در نهايت 33 نفر حايز كسب مقام‌هاي اول تا چهارم شدند.

وي افزود: دانش آموزاني كه در رشته معارف قرآني در استان خود در آزمون كتبي به اين مرحله راه يافته اند در اين كنگره مقالات خود را ارايه كردند.

دبير بيست و سومين كنگره سراسري قرآن كريم سمپاد و رييس اداره استعدادهاي درخشان اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: از استان زنجان 33 دانش آموز در اين مسابقات شركت كرده بودند.

كارشناس مركز ملي استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش با اعلام اين خبر به خبرنگار ايرنا گفت: براي توسعه و ترويج فعاليت‌هاي قرآني و فرهنگي برنامه‌هاي متمركزي در مركز ملي پرورش استعداهاي درخشان و دانش پژوهان جوان وجود دارد.

جاويد شورچي اظهاركرد: در طرح فراگير قرآن كريم تلاش شده است، اكثر دانش آموزان مشاركت داشته باشند.

وي با بيان اينكه سال گذشته بيش از 30 هزار دانش آموز، در طرح فراگير قرآن كريم شركت كردند، يادآورشد: اين طرح در رشته‌هاي روخواني، روان خواني، تجويد، مفاهيم و حفظ را پوشش مي دهد.

كارشناس مركز ملي استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان توانمندي‌هاي ويژه اي دارند اما اغلب اوقات تصور فقط بر وجود استعداد علمي در آنان است.

شورچي ادامه داد: اگر رشد شناختي دانش آموز افزايش يابد، رشد اخلاقي، ديني و اجتماعي نيز در آنان به صورت توام ارتقا مي يابد و بايد پتانسيل‌ها و بايدهاي وجودي دانش آموزان نمود پيدا كند.

وي اظهاركرد: اين بايدهاي وجودي در برگزاري كنگره‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات علمي فرهنگي بروز و ظهور مي كند.

كارشناس مركز ملي استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان گفت: در حال حاضر دانش آموزاني كه در بيست و سومين كنگره سراسري قرآن كريم سمپاد ويژه مدارس استعدادهاي درخشان از هفت استان كشور شركت كرده اند، حافظ كل قرآن كريم و حافظ بين المللي نيز هستند.

شورچي با بيان اينكه تلاش‌ها و برنامه ريزي‌ها براي توسعه و گسترش فعاليت‌هاي حوزه قرآني است، اظهار كرد: در حال حاضر دو هزار 500 دختر و پسر در بيست و سومين كنگره‌ مسابقات نهايي قرآن كريم شركت كرده اند.

وي افزود: دانش آموزان شركت كننده در اين كنگره ابتدا در مراحل درون مدرسه اي و سپس منطقه‌اي رقابت هايي داشته اند و در نهايت مرحله سراسري راه يافته اند.

كارشناس مركز ملي استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در حال حاضر اين مسابقات در 12 قطب كشور 'به ميزباني 12 استان' برگزار شده است، گفت: شش قطب مربوط به برگزاري مسابقات دانش آموزان دختر و شش قطب ديگر براي دانش آموزان پسر در نظر گرفته شده است.

شورچي افزود: زمان برگزاري بيست و سومين كنگره سراسري قرآن كريم سمپاد ويژه مدارس استعدادهاي درخشان دختران 13 تا 15 مرداد است.

وي تاكيد كرد: در اين كنگره حداقل 32 دانش آموز در كل رشته‌ها انتخاب خواهند شد و ممكن است در برخي از موارد دانش آموزان منتخب بيش از اين تعداد هم باشند و در يك رشته به طور مشترك مقامي را كسب كنند.

كارشناس مركز ملي استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان منتخب كل رشته‌ها شهريور امسال به مدت سه روز در اردوي شهرستان سنندج در استان كردستان شركت خواهند كرد.

شورچي خاطرنشان كرد: زماني كه حركت و فعاليت معنوي و قرآني آغاز مي شود، مشكلات رفع و همه با شوق و علاقه مشاركت مي كنند چرا كه در اين عرصه همه خالصانه و براي خدا قدم بر مي دارند.

اين مسابقات از روز گذشته/هفت مرداد/ شروع و امروز به كار خود پايان داد.

در رشته حفظ قرآن كريم متوسطه اول، استان آذربايجان شرقي مقام اول، گيلان مقام دوم، آذربايجان غربي مقام سوم و اردبيل مقام چهارم را كسب كردند.

در رشته حفظ ويژه قرآن كريم اين مقطع تحصيلي به ترتيب استان‌هاي آذربايجان شرقي مقام اول و سوم، زنجان مقام‌هاي دو و چهارم را آز آن خود كردند.

استان‌ گيلان مقام اول و چهارم رشته قرائت، البرز مقام دوم و زنجان مقام سوم اين رشته را كسب كردند.

نفرات برگزيده رشته معارف قرآن كريم دور اول متوسطه، نفر اول از آذربايجان شرقي، نفرات دوم و سوم از استان اردبيل و نفر چهارم نيز از استان البرز بودند.

مقام‌هاي كسب شده در مقطع دوم متوسطه نيز در رشته‌هاي حفظ قرآن كريم، حفظ ويژه قرآن، قرائت و معارف قران كريم بود و علاوه بر اين رشته‌ها در حاشيه برگزاري مسابقات اين كتاب الهي، مسابقه‌اي با عنوان دلنوشته‌هايي به خدا برگزارشده بود كه پنج نفر نيز در اين قسمت تجليل شدند.

استان‌هاي زنجان، آذربايجان شرقي، قزوين و زنجان به ترتيب مقام‌هاي اول تا چهارم رشته حفظ قرآن كريم در دور دوم متوسطه را كسب كردند.

در رشته حفظ ويژه قرآن كريم آذربايجان شرقي مقام اول، گيلان مقام‌هاي دوم و چهارم و اردبيل مقام سوم را به نام استان‌هاي خود ثبت كردند.

در استان زنجان مقام‌هاي اول، دوم و سوم و آذربايجان غربي مقام چهارم رشته قرائت را كسب كردند.

در رشته معارف قرآن كريم استان‌هاي زنجان، قزوين و البرز به ترتيب مقام‌هاي اول تا سوم را به نام خود رقم زدند و آذربايجان شرقي و زنجان هم هر دو به طور مشترك با 95 امتياز مقام چهارم را كسب كردند.

و در مسابقه دلنوشته‌هايي با خدا نيز به ترتيب استان‌هاي اردبيل، قزوين، آذربايجان شرقي، گيلان و زنجان مقام ‌هاي اول تا پنجم را به نام خود ثبت كردند.

7325/6085/ 6075