گوشه ای از نقشه سال 1897 رهبران صهیونیسم برای سلطه بر جهان ...........................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/07/86 خارجی.سیاسی.صهیونیسم.سلطه.قدس86.
اشغال فلسطین و تشکیل کشور جعلی اسراییل در خاورمیانه، بخش کوچکی از نقشه ها و توطئه های صهیونیسم است که برای عملی شدن آن سالهاست مردم این خطه روزانه قتل عام می شوند و آمریکا و غرب نیز بر تداوم این جنایت ها تاکید دارند.
اما صهیونیسم جهانی برپایه نژادپرستی خون آلود و تحریف دین توحیدی یهود، به خدمت گرفتن جهان را خواستار است و در حقیقت سال 1897 رویکرد "جهان ملعبه صهیونیسم" در دستور کار دایره سران صهیونیست قرار گرفت.
پروتکل رهبران صهیونیسم که در سال 1897 در شهر بازل سوییس تشکیل شد سه محور تسلط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را برای سلطه پنهان و آشکار اما فراکیر بر جهان در دستور کار خود قرار داد.
محورهای این پروتکل که در سال 1905 در روسیه منتشر شد پس از تشکیل رژیم نژادپرست صهیونیستی در فلسطین اشغالی به عنوان راهبرد جهانی این رژیم در دستور کار قرار گرفت که بخش هایی از آن تاکنون اجرا شده است.
افزون بر اشغال فلسطین و بخش هایی از سرزمین های کشورهای عربی، بسیاری از کارشناسان سیاسی با نگاهی به پروتکل صهیونیستی 1897 اعلام کرده اند تجاوز به لبنان نیز در چارچوب این راهبردها است.
صهیونیست ها در مجموعه پروتکل های خود برگرفته از نشست سال 1897 آورده اند: - خداوند مقدر کرده ما بر جهانیان فرمانروا باشیم، بنابراین، برای رسیدن به این مقصود می توانیم از هر وسیله ای استفاده کنیم، زیرا این هدف الهی، هر کار و اقدام نادرست را توجیه می کند.
- به اعتقاد ما، "حق" یعنی "اعمال زور". زیرا این فقط یک واژه ذهنی است که هرگز جنبه عینی نخواهد یافت.
در نظام سیاسی ما، "حق" یعنی هر چه که من می خواهم، زیرا من از تو قویتر هستم. بنابراین، نیازی نیست با گفت وگو ثابت کنیم حق از کیست.
- باید مقرراتی را به عنوان حقوق بین الملل وضع کنیم که جای حقوق ملی همه کشورهای جهان را بگیرد و بر روابط بین الملل حاکم باشد.
- همه یهودیان باید با اصول و مبانی علم اقتصاد آشنا باشند. برای تامین این هدف، باید تمام اقتصاد دانان جهان را استخدام کنیم.
- ارزش قوم یهود، از تمام اقوام دیگر جهان بیشتر است. هر چند چشمان غیر یهود باز است، اما نمی بیند و درک نمی کند، به همین دلیل، خداوند ما را از همه مردم جهان برتر قرار داده است.
غیریهودیان، مانند گله گوسفندانی هستند که باید به راهی بروند که ما تعیین می کنیم، آنان باید توسط ما اداره شوند.
برای تامین این هدف، باید اقدامات زیر را اجرا کنیم: - باید برای اثرگذاری بر افکار عمومی جهان، کنترل تمام رسانه های مهم دنیا را در اختیار خود بگیریم.
- مردم را از ابتکار و خلاقیت دور کنیم و به مسایل غیراساسی مشغول کنیم.
- ایجاد ترس و وحشت بین مردم جهان، به تامین این هدف ما کمک می کند.
- با هر عامل ممکن، باید بنیان خانواده بین غیریهودیان را سست کنیم.
- مردم جهان را به سرگرمی هایی مانند رقابت های ورزشی جهانی مشغول کنیم تا به حاکمیت و تسلط ما بر جهان و منابع آن، بی توجه شوند.
ـ پول و سرمایه نباید در گردش باشد، مگر به نفع ما. بنابر این، باید با از گردش خارج کردن پول، بحران اقتصادی ایجاد کنیم.
ـ هرگز وام نگیریم، بلکه با وام دادن به غیر یهودیان جهان و اخذ بهره چند برابری آن، بنیان اقتصاد خود را قوی و اقتصاد آنان را تضعیف کنیم.
سیام 1326/1516 شماره 064 ساعت 11:05 تمام

سرخط اخبار جهان