سرپرست فرمانداري شازند بر حمايت ازتوليد كنندگان تاكيد كرد

شازند - ايرنا - سرپرست فرمانداري شازند بر حمايت از توليد كنندگان تاكيد كرد و گفت: توليدكنندگان، صنعتگران و كارآفرينان نقش مهمي در خودكفايي و اقتدار ملي دارند.

غلامعباس ميرزائي روز دوشنبه در كارگروه صنعت، معدن و تجارت افزود: تحقق اقتصاد مقاومتي منوط به استفاده از ظرفيتهاي موجود در راستاي توسعه است.

وي اظهار كرد: مسائل و مشكلات ناحيه هاي صنعتي شهرستان بايد جمع آوري و دسته بندي شود تا با انجام اقدامات كارشناسي و پيگيري كار گروه صنعت، معدن و تجارت براي رفع آنها برنامه ريزي شود.

ميرزائي بر ضرورت تشكيل كميته تسهيل و رفع موانع توليد در شهرستان تاكيد كرد و افزود: رفع مشكلات واحدهاي صنعتي به خصوص صنايع تبديلي نيازمند مديريت قوي است و تبعات و نتيجه حل مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي را مي توان در زندگي مردم مشاهده كرد.

وي لزوم حمايت از سرمايه گذاران را از مولفه هاي توسعه عنوان كرد و افزود: با توجه به وضعيت موجود جامعه براي حمايت از واحدهاي توليدي به عنوان يكي از حوزه هاي مهم اقتصادي كشور، بايد با نگاه مثبت و هدايت با آنان برخورد شود زيرا در صورت تعطيلي هر يك از واحدهاي صنعتي، هزينه هاي بسياري به دولت و مردم تحميل خواهد شد.

وي اضافه كرد: بانك ها بايد با سرمايه گذاران تعامل داشته باشند زيرا حمايت از سرمايه گذار رونق دهنده اشتغال در حوزه هاي مختلف ازجمله صنعت است.

سرپرست فرمانداري شهرستان شازند با يادآوري شعار سال به عنوان دولت و ملت، همدلي و همزباني گفت: براي رسيدن به نتيجه مطلوب بايد از صنعتگران و توليدكنندگان در چارچوب قانون حمايت منطقي شود زيرا با همدلي و همزباني چرخ توليد بهتر از گذشته خواهد چرخيد.

اعضاي هيئت امناي نواحي صنعتي شهرستان شازند نيز در اين نشست خواستار ايجاد زيرساختهاي لازم در زمينه شبكه آب، برق و تلفن، تامين مواد اوليه توسط شركت پتروشيمي و ارائه تسهيلات بانكي تاكيد شدند.

شازند در فاصله 33 كيلومتري اراك واقع شده و يكي از قطبهاي مهم صنعتي به ويژه صنايع بزرگ نفت، پتروشيمي و نيروگاه است.

7111/6012