ايجاد خاصيت آنتي باكتريال درفرش‌هاي ماشيني با نانوذرات

تهران- ايرنا- محققان ايراني درطرحي تحقيقاتي- صنعتي با استفاده از نانوذرات موفق به توليد نخ‌هايي با خاصيت ضد باكتري شدند، استفاده از اين نخ‌ها دربافت فرش‌هاي ماشيني سبب توليد فرش با خاصيت ضد باكتري شده است.

به گزارش ايرنا دكترخشايارمهاجر شجاعي در اين زمينه گفت: اين نخ‌ها در بافت فرش‌هاي ماشيني به كار رفته و سبب مي‌شود كه فرش نهايي خاصيت ضد باكتري داشته ودر مراكز پر رفت و آمد دچار بوگرفتگي نشود.

وي بيان كرد: ميكروب‌ها، باكتري‌ها و ميكرو ارگانيسم‌ها مانند كورينه باكتريوم گزروزيس، از دلايل اصلي ايجاد بيماري‌ها، عفونت‌ها و ايجاد بوي بد هستند، استفاده از مواد ضدعفوني كننده كه منجربه كاهش فعاليت اين موجودات مي‌شود، ضروري است.

مهاجرشجاعي با اشاره به اينكه فعاليت ضدميكروبي نقره به اثبات رسيده گفت: هدف اصلي اين طرح توليد فرش آنتي باكتريال، براي جلوگيري از بوگرفتن فرش دراثر تماس عرق بدن با سطح آن در مراكز پر رفت وآمد مانند مساجد و نواحي مسكوني است.

وي ادامه داد: نتايج اين طرح تحقيقاتي حاكي از ثبات بالاي مواد آنتي باكتريال مورد استفاده بر روي فرش ماشيني از جنس پلي استر است، ازجمله‌ مهم‌ترين مزاياي اين طرح مي توان به جلوگيري از بوگرفتگي فرش ونيزممانعت از رشد باكتري‌هايي گرم مثبت وگرم منفي مانند E.Coli ، به كمك نانوذرات نقره ومس است، تمامي موارد مطرح شده در اين زمينه، نتيجه يكسري تحقيقات علمي صورت گرفته در مقياس صنعتي است.

به گفته‌ اين محقق، در اين پروژه صنعتي– تحقيقاتي، پايدارسازي مواد آنتي باكتريال بر پايه نانوذرات نقره بر روي فيلامنت پلي استر انجام شده است، كاربرد اصلي اين طرح بيشتر متمركز برصنايع فرش ماشيني است.

مهاجرشجاعي بيان كرد: برغم افزايش درميزان هزينه‌هاي توليد، داشتن ويژگي ضد باكتري با ماندگاري بالا درفرش ماشيني استفاده از آن را در مكان‌هاي شلوغ، با توجه به ارتباط مستقيم مردم با سطح فرش ماشيني مناسبتركرده است.

وي گفت: درمرحله آزمايش‌هاي تكميلي، خواص اين الياف بهبود يافته با نانوذرات، توسط آزمون‌هاي مختلفي مانند آزمون آنتي باكتريال در برابر باكتري‌هاي گرم مثبت و گرم منفي ، آزمون خواص ضد بو در برابر كورينه باكتريوم گزروزيس ، پراش اشعه ايكس ( به منظور بررسي ماهيت و كريستالينيتي نانو مواد) و DLS ( به منظور بررسي توزيع اندازه ذرات و پايداري كلوئيد نقره و مس) مورد بررسي قرار گرفته است.

نتايج اين تحقيقات در مجله‌ Materiali in Technologije منتشر شده است.

علمي ** 9340**1599