كارشناس روس: غرب نمی تواند نقش ایران در معادلات سیاسی خاورمیانه را نادیده بگیرد

مسكو-ایرنا- یك كارشناس برجسته مركز مطالعات سیاسی -نظامی روسیه گفت: كشورهای غربی و آمریكا نمی توانند نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی به ویژه تامین امنیت منطقه خاورمیانه را نادیده بگیرند.

سرهنگ 'آناتولی تسیگانوك' روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: ایران نقش مهمی در مناطق پیرامون خود به ویژه منطقه راهبردی خاورمیانه برعهده دارد و از نفود خود برای تامین امنیت كشورهای همسایه اش استفاده می كند.

رییس مركز پیش بینی های موسسه تحلیل های سیاسی- نظامی روسیه به عنوان نمونه بارزی از توانمندی ایران، به تلاش های این كشور برای حفظ ثبات و امنیت كشورهای عراق و سوریه اشاره و اظهار كرد: ایران از این كشورها و تمام كشورهای دیگر درگیر مساله تروریسم كمك و از آنها حمایت می كند.

كارشناس روس نظامی با اشاره به حمایت آمریكا و برخی كشورهای غربی و عربی متحد این كشور از گروه های افراطی و تروریست، این اقدامات را عامل اصلی تقویت پدیده تروریسم در منطقه خواند كه تاكنون صدها هزار قربانی از ساكنان كشورهای منطقه خاورمیانه گرفته است.

وی گروه تروریستی داعش را مهم ترین و خطرناك ترین گروه در منطقه خواند كه به نام اسلام اما در واقع با پیروی از دستورالعمل های سازمان های اطلاعاتی آمریكا، اسراییل و عربستان سعودی به انواع جنایات ضدبشری علیه كشورهای منطقه دست می زند.

تسیگانوك خاطرنشان كرد: اگر مداخله های آمریكا و غرب در عراق و سوریه نبود امروز گروه های تروریستی همچون داعش نمی توانستند در این كشورهای اینگونه جولان دهند و از این وضعیت می توان نتیجه گیری كرد حضور و نفوذ غرب در كشورهای منطقه خاورمیانه هیچ نتیجه مثبتی برای دولت ها و ساكنان كشورهای منطقه به همراه نخواهد داشت و فقط زمینه برای تضعیف آنها هدر رفتن ثروت های طبیعی فراهم می شود.

وی افزود: به همین دلیل ایران به شدت با هرگونه مداخله خارجی در امور كشورهای خاورمیانه مخالفت می كند و خواهان حل مسایل منطقه توسط دولت های محلی و بدون نسخه های پیچیده شده در آزمایشگاه های غربی به ویژه سازمان سیا است. مداخلات غرب فقط موجب تلفات بیشتر انسانی و خسارات مادی می شود كه بر اثر آن تسلیحات بیشتری به كشورهای منطقه فروخته می شود و دستاورد دیگری برای منطقه ندارد.

تسیگانوك گفت: دوره جنگ های سنتی و لشكركشی ها به سر آمده و در حال حاضر از حملات تروریست ها یا مسایلی همچون حقوق بشر و دمكراسی برای توجیه مداخله استفاده می شود و این مسایل دستاویزهای اصلی برای اقدامات آمریكا در راس اردوگاه غرب محسوب می شوند.

رییس مركز پیش بینی های موسسه تحلیل های سیاسی- نظامی روسیه پیش بینی كرد با تایید و اجرای توافق جامع در مورد برنامه هسته ای ایران وضعیتی فراهم خواهد شد كه نقش ایران در امور منطقه افزایش و این كشور می تواند به طور فعالانه در حل و فصل مسایل منطقه مشاركت كند.

كارشناس روس خاطرنشان كرد: مواضع روسیه و ایران در تامین امنیت و ثبات منطقه و حل مسایل آن یكسان است و دو كشور مواضع مشتركی در مسایلی همچون سوریه و عراق دارند.

وی گفت: امیدواریم با مشاركت ایران و روسیه در مسایل منطقه و همكاری آنها با كشورهای منطقه، تروریست ها در منطقه مهار شده و تروریسم بین المللی به عنوان مهم ترین مساله خاورمیانه حل شود.

كارشناس روس علت مخالفت برخی كشورهای منطقه خاورمیانه با سیاست های ایران به ویژه عربستان سعودی را مواضع مستقل تهران و به ویژه مبارزه این كشور با تروریست ها خواند و افزود: در حالی كه برخی كشورهای منطقه از تروریسم برای نیل به اهداف سیاسی و حتی اقتصادی خود استفاده می كنند ایران با افراط گرایان و تروریست ها مبارزه می كند و به هیچ وجد با این مسایل بازی نمی كند.

وی افزود: كشورهایی كه در حال حاضر با تروریست ها مماشات می كنند از جمله تركیه و عربستان سعودی، در آینده با مشكلات امنیتی مواجه خواهند شد و حتی اطلاعاتی در دست است كه برخی كشورها تجزیه می شود.

كارشناس روس در پایان گفت: به همین دلیل هیچ كشوری نباید با تروریست ها سازش كرده و از آن علیه كشور مخالف سیاست های خود استفاده كند و چنین رفتار كوته بینانه خواهد بود و عواقب خطرناكی برای مجریان این گونه اقدامات به همراه خواهد داشت.

اروپام*3*391**1144

سرخط اخبار جهان