تحول در حوزه حمل و نقل فارس با اجرای مصوبات سفر رییس جمهوری

شیراز- ایرنا- مردم استان فارس صبح روز چهارشنبه نهم اردیبهشت 94 میزبان دكتر حسن روحانی رییس جمهوری كشورمان و هیات همراه در شانزدهمین سفر استانی بودند، سفری كه ماحصل آن تعهد به تكمیل و اجرای 92طرح به ارزش ریالی 9هزار و 530میلیاردریال در این استان بود.

حوزه حمل و نقل از جمله بخش هایی است كه در كنار حوزه های تربیت بدنی، كشاورزی و منابع آب، عمران شهری، رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت و سلامت از سوی دولت مورد توجه ویژه قرار گرفت.

در این حوزه حمل و نقل، 17 طرح و پروژه با 2 هزار و 150 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید كه اجرا و تكمیل آنها نوید ایجاد تحولی عظیم در این بخش را به دنبال خواهد داشت.

مدیركل راه و شهرسازی فارس در خصوص گفت: در سفر اخیر هیات دولت به فارس، توجه ویژه ای به ایجاد بزرگراه در این استان شد و اجرای 250 كیلومتر بزرگراه تا سال 95 به تصویب رسید.

هوشنگ عشایری، روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برآورد اولیه برای اجرای این بزرگراه ها رقمی بیش پنج هزار میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: امیدواریم با تخصیص بموقع منابع بتوانیم بخشی از این پروژه ها را در سال 94 و بخشی را نیز در سال 95 به اتمام برسانیم.

وی اظهار كرد: بی شك با اجرا و تكمیل پروژه های سفر رییس جمهوری به فارس كه تا پایان سال 95 محقق خواهد شد، شاهد تحویلی چشمگیر در حوزه حمل و نقل و راه استان خواهیم بود.

مصوبات شانزدهمین سفر استانی هیات دولت به فارس كه در تعریف آنها به بخش ها و مناطق محروم استان نیز توجه ویژه شده به شرح زیر است.

** احداث باند دوم شهرضا- سورمق- صفاشهر- سعادت شهر- مرودشت- كمربندی شیراز و پل خان- سه راهی تخت جمشید (كنارگذر شمال شرق شیراز) توسط شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، تا پایان سال 94 به میزان 14 كیلومتر و تا دهه فجر سال 95 به میزان 15 كیلومتر از قطعه الف بزرگراه چهار خطه كنارگذر شمال شرق شیراز به بهره برداری می رسد.

**احداث راه اصلی سعادت شهر- ارسنجان- خرامه- سروستان- باب انار و استهبان- نی ریز و آباده- طشك- ارسنجان راه اصلی باب انار- سروستان توسط شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، 34 كیلومتر از راه های اصلی سروستان تا تقاطع خرامه و 10 كیلومتر از ورودی ارسنجان، در هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد.

**احداث بزرگراه برازجان- كنار تخته- قائمیه- باب میدان و شیراز- دشت ارژنگ-قائمیه (بزرگراه تنگ ابوالحیات- قائمیه) توسط شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 35 كیلومتر محور قائمیه - باب میدان در هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد.

**احداث باند دوم شیراز- فیروزآباد- جم (باند دوم بزرگراه كوار- فیروزآباد) توسط شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، به میزان 32 كیلومتر از سه راهی فسا تا شهر رونیز تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد و سه راهی فسا به نی ریز وصل می شود.

**احداث باند دوم فسا- استهبان- قطرویه- سیرجان با مشاركت وزارت نفت (بزرگراه استهبان و كمربندی استهبان – نی ریز) توسط شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، به میزان 22 كیلومتر از سه راهی فسا تا شهر رونیز تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد و سه راهی فسا به نی ریز وصل می شود.

**احداث باند دوم جهرم- لار- بندرعباس (محور جهرم- لار) توسط اداره كل راه و شهرسازی فارس

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 40 كیلومتر از قطعه دوم و سوم باند دوم از محور جهرم- لار تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

**بهسازی راه اصلی محور لامرد- خنج و علامرودشت- گله دار (لامرد- خنج-علامرودشت) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94 به میزان 12 و نیم كیلومتر بهسازی و نوسازی لامرد- خنج- علامرودشت (قطعه یك تونل شهید باقری) به بهره برداری می رسد.

**بهسازی راه اصلی فیروزآباد- قیر- خنج (بهسازی قطعه سوم راه اصلی فیروزآباد- قیر و بهسازی محور خنج- پل اسلام آباد) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94 به میزان 12 كیلومتر از قطعه سوم راه اصلی فیروزآباد- قیر و 24 كیلومتر از قطعه سه بهسازی محور خنج- پل اسلام آباد تا پایان سال مالی 94 به بهره برداری می رسد.

**تبدیل محور فرعی لار- لامرد به راه اصلی (قطعه یك لار- لامرد) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94، به میزان پنج كیلومتر از قطعه یك لامرد- لار تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

**بهسازی راه اصلی شیراز - جهرم (قطعه سه شیراز – جهرم) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 27 كیلومتر از قطعه سه شیراز- جهرم تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

**بهسازی راه اصلی مرودشت- درودزن توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 20 كیلومتر از قطعه یك مرودشت- درودزن تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

**بهسازی راه اصلی كازرون- فراشنبد- فیروزآباد (كازرون- فراشبند) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 33 كیلومتر حذف گردنه خرقه در مسیر كازرون- فیروزآباد از قطعه فیروزآباد- فراشبند تا هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد.

**اجرای راه اصلی محور مهر- دارالمیزان (مهر- گله دار- دارالمیزان) توسط وزارت راه و شهرسازی

مبلغ 65 هزار میلیون ریال از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسط سازمان مدیریت و برنامه تامین اعتبار خواهد شد. با تخصیص 100 درصدی اعتبارات، تا پایان سال 94، 65 كیلومتر به بهره برداری خواهد شد.

**احداث بزرگراه شیراز- فسا- داراب- كهگم (احداث 26 كیلومتر از بزرگراه شیراز-فسا- داراب- كهگم) وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94، كمربندی فسا به میزان هشت كیلومتر، كمربندی سروستان به میزان 10 كیلومتر و همچنین هشت كیلومتر از سه راهی دولت آباد داراب تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

**بهسازی جاده قدیم فسا- داراب توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 20 كیلومتر از قطعات 2 و جهار فسا- داراب تا هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد.

**احداث بزرگراه شیراز- سپیدان- یاسوج (كمربندی سپیدان) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94، به میزان پنج كیلومتر از كمربندی سپیدان تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

**احداث راه اصلی سورمق- اقلید- یاسوج (سورمق- اقلید) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سالهای 94، به میزان 20 كیلومتر از محور سورمق- اقلید تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.ك/4

6122 / 1876