پاسخ آیت الله سیستانی به فروش اسباب بازی جنگی

بغداد-ایرنا- آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی شیعیان در نجف اشرف فروش و تجارت اسلحه اسباب بازی پلاستیكی ساچمه زن را جایز ندانست.

به گزارش ایرنا، این مرجع شیعیان تحریم فروش و تجارت اسلحه اسباب بازی پلاستیكی را در پاسخ به یك استفتاء درباره 'اجازه فروش و تجارت اینگونه اسباب بازی های خطرناك كه به بخشی از اعضای بدن كودكان مانند چشم ها آسیب می زند و یا آثار روحی و روانی مخرب كه منجر به تشدید و اشاعه روحیه خشونت در جامعه می شود'، صادر كرد.

آیت الله سیستانی در ذیل این استفتاء كه نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، آورده است: 'اگر باعث ارعاب مردم و ضرر و اسیب به آنان شود، مجاز نیست.'

با توجه به گسترش روحیه خشونت طی سالهای اخیر در عراق، بسیاری از فعالان و كارشناسان اجتماعی در این كشور به فكر راه كارهایی جهت حذف زمینه های خشونت افتاده اند و یكی از بسترهای تشدید این روحیه را در دسترس بودن انواع اسباب بازی های جنگی می دانند كه در اختیار كودكان قرار می گیرد.

همچنین دسترسی كودكان عراقی به اسباب بازی های جنگی ساچمه زن، حوادث دردناكی را بویژه در آسیب زدن به چشم كودكان باعث شده كه وزارت بهداشت طی این سالها صدها مورد بویژه در ایام عید را ثبت كرده است.

خاورم*4*1770**1566