متقاضيان اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري از مراجعه مستقيم به ديوان عالي كشور خودداري كنند

تهران - ايرنا - معاون نظارت ديوان عالي كشور گفت: متقاضيان اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري از مراجعه مستقيم به ديوان عالي كشور خودداري كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، غلامرضا انصاري در خصوص ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري جديد افزود: قانون‏گذار در قانون جديد به مواردي كه رييس قوه قضاييه رأي قطعي شده از هر يك از مراجع قضايي را خلاف شرع بين تشخيص دهد نگاه ويژه داشته است، چون با تجويز اعاده دادرسي پرونده جهت رسيدگي ماهيتي به ديوان عالي كشور ارسال مي‏ شود تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه‏ قضاييه براي اين امر تخصيص مي ‏يابد رسيدگي و راي قطعي صادر شود.

وي گفت: به همين منظور با پيشنهاد رييس ديوان عالي كشور و صدور ابلاغ ويژه توسط رييس قوه قضاييه، فعلا چهار شعبه از شعب ديوان عالي به اين امر اختصاص يافته است.

انصاري خاطرنشان كرد: در سابق يعني حاكميت قانون قبل طبق تبصره 2 ماده اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب چنانچه دادستان كل كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري‏هاي استان‏ها مواردي را خلاف بين شرع تشخيص مي ‏دادند، مراتب را به رييس قوه قضاييه اعلام مي‏ كردند اما در قانون جديد وفق تبصره 3 ماده 477 رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و يا رييس كل دادگستري استان چنانچه در انجام وظايف قانوني خود راي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بين تشخيص دهند مي توانند با ذكر مستندات از رييس قوه قضاييه درخواست تجويز اعاده دادرسي كنند.

معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور تأكيد كرد: بنابراين افرادي كه تقاضاي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري را نسبت به آراي قطعي دارند، بايد از طريق روساي كل استان‏هايي كه رأي در محاكم آن استان قطعي شده پيگيري كنند.

وي ادامه داد: چنانچه راي از طريق محاكم نظامي قطعي شده باشد از طريق رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح پيگيري و از مراجعه مستقيم به ديوان‏عالي كشور خودداري كنند.

ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح دارد در صورتيكه رييس قوه قضاييه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر كند. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌كنند.

اجتمام ** ‌9317 ** 1071