بيش از 30 پيمانكار در هرمزگان گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني دريافت كردند

بندرعباس – ايرنا - سرپرست مديريت روابط كار اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان گفت: سال جاري افزون بر 30 پيمانكار در استان گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني دريافت كردند كه بيشتر آنها در بخش ساختمان فعاليت مي كنند.

به گزاش ايرنا وحيده شاهي يكشنبه درگفت وگوبا خبرنگاران افزود: با اجراي دستوركار تاييد صلاحيت ايمني در امور پيمانكاري، تمام پيمانكاران حقيقي و حقوقي كه قصد فعاليت در زمينه عمراني، خدماتي، پشتيباني و فني را دارند موظف اند قبل ازعقد هرگونه قرارداد پيمانكاري با دستگاه هاي اجرايي، شركت هاي دولتي، غيردولتي و اشخاص حقيقي، نسبت به اخذ گواهي تاييد صلاحيت ايمني اقدام كنند.

وي، از پيمارنكاران خواست اطلاعات خود را به منظور وحدت رويه در تشكيل پرونده ها و جلوگيري از اتلاف وقت پيمانكاران و همچنين تسريع در امور پيمانكاران در ايجاد بانك اطلاعاتي پيمانكاران به نشاني www.svcc.ir وارد كنند.

سرپرست مديريت روابط كار اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان ادامه داد: سامانه اينترنتي يادشده با همكاري اداره كل بازرسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كانون سراسري انجمن صنفي مسوولان حفاظت فني، ايمني و بهداشت كار سراسر كشور راه اندازي شده است.

بر اساس مواد دو و سه آيين نامه ايمني امور پيمانكاري مصوب سال 89 و به استناد مواد 13 ، 85 و 91 قانون كار، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه بعنوان پيمانكار مشغول فعاليت هستند، موظفند قبل از عقد هرگونه قرارداد پيمانكاري، گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني دريافت كنند.ك/3

8145/6048