داروخانه هاي متخلف متناسب با جرم واقع شده مشمول مجازات مي شوند

تهران - ايرنا - رييس اداره مواد و داروهاي تحت كنترل سازمان غذا و دارو گفت: داروخانه هاي متخلف متناسب با جرم واقع شده مشمول مجازات مي شوند.

به گزارش ايرنا از سازمان غذا و دارو، سعدالله پرويزي افزود: عرضه دارو در داروخانه ها به دوصورت بي نسخه و نسخه دار انجام مي شود؛ در حالت اول و درخصوص داروهاي بدون نسخه (او تي سي) ، داروخانه ها مي توانند بدون دريافت نسخه اما با حضور مسوول فني، داروي مورد تقاضا را ارائه كند كه فهرست اين دارو ها نيز مشخص بوده و از قبل توسط وزارت بهداشت به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

وي ادامه داد: حالت ديگر مربوط به داروهايي است كه حتما بايد با نسخه پزشك ارايه شوند و داروخانه ها موظفند آنها را پس از رويت با نسخه تحويل دهند.

اين مقام مسوول در سازمان غذا و دارو با اشاره به آيين نامه تاسيس اداره داروخانه ها گفت: تحويل داروي بدون نسخه تخلف محسوب مي شود و درصورت دريافت گزارشي مغاير با آنچه بيان شده، موضوع در دانشگاه هاي پزشكي مطرح شده و بازرسان در چند نوبت و بصورت سرزده داروخانه را تحت نظر قرار مي دهند و درصورت اثبات تخلف، داروخانه متناسب با جرم واقع شده مشمول مجازات مي شود.

پرويزي با اشاره به برخي مصداق هاي تخلف در داروخانه ها افزود: پرونده تخلفات صورت گرفته در حوزه گران فروشي به تعزيرات و پرونده تخلفات كالاي قاچاق و تقلبي به دادگاه انقلاب ارسال مي شود و اگر هم تخلف از سوي مسوول فني داروخانه رخ داده باشد به فراخور تخلف صورت پذيرفته و براي مدتي معين، تعليق خواهد شد.

اجتمام(1) ** 9185 ** 1071