بيش از 330 كيلومتر از شبكه هاي برق استان كرمان اصلاح شد

كرمان - ايرنا - معاون بهره برداري شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان گفت: در راستاي كاهش تلفات شبكه هاي برق و خدمت رساني مطلوب تر به مشتركين تحت پوشش اين شركت، بيش از 330 كيلومتر از شبكه هاي فشار متوسط و ضعيف در سه ماهه نخست سال 94 اصلاح شدند.

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان محسن قراچه داغي‌ روز شنبه افزود: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته بيش از230 گروه كاري در شهرستان هاي مختلف با يكديگر همكاري كرده اند تا با اصلاح شبكه هاي برق و كاهش تلفات به پايداري بيشتر شبكه هاي برق كمك كنند.

وي خاطرنشان كرد: هدف مجموعه صنعت برق كشور تامين برق مطمئن و پايدار مشتركين است و همكاران ما با تمام توان، تلاش مي كنند تا اين هدف را محقق نموده و خاموشي هاي ناخواسته را به حداقل ممكن برسانند.

وي ادامه داد: اين مهم را مي توان در گسترش گروه خط گرم در شهرستان هاي كرمان و رفسنجان و استفاده بهينه از سيستم اتوماسيون موجود در مركز ديسپاچينگ اين شركت شاهد بود.

قراچه داغي اظهار كرد: مشتركين مي توانند با رعايت الگوي صحيح مصرف نقش مهمي در كاهش پيك بار و جلوگيري از وارد آمدن خسارت به شبكه هاي برق ايفا كنند.

وي تاكيد كرد: عدم رعايت حريم، سالانه جان تعدادي از مشتركين صنعت برق كشور را مي گيرد كه از تمامي مشتركين مي خواهيم با رعايت حريم قانوني شبكه هاي برق از بروز حوادث ناگوار برق گرفتگي پيشگيري كنند.

7439/1860