اختصاص 976 ميليارد ريال براي جبران خسارات سيل در استان گلستان

گرگان - ايرنا - هيات وزيران 976 ميليارد ريال اعتبار براي جبران خسارات سيل در استان گلستان را به تصويب رساند.

به گزارش دريافتي روز يكشنبه ايرنا با مصوبه هيات دولت مبلغ 976 ميليارد ريال براي بازسازي و جبران خسارات ناشي از سيل و خشكسالي استان گلستان در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.

متن مصوبه هيات وزيران بدين شرح است:

مبلغ 976 ميليارد ريال به صورت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه به نسبت مساوي براي بازسازي و جبران خسارات ناشي از سيل و خشكسالي استان گلستان در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

عناوين پروژه ها و رقم اعتبارات:

1- بهسازي راه اصلي محور راميان سه راهي شاهرود و شاخه هاي آنتني مربوط با 150 ميليارد ريال

2- بهسازي راه اصلي شاهرود - آزادشهر و شاخه هاي آنتني مربوط با 200 ميليارد ريال

3- بازسازي و نوسازي محورهاي محمدآباد و زرين گل و شاخه هاي آنتني‌ مربوط در شهرستان علي آبادكتول با 65 ميليارد ريال

4- بازسازي ابنيه تخريب شده از محل طرح احداث بزرگراه بهشهر، گرگان، آزادشهر، بجنورد، شيروان، قوچان با 30 ميليارد ريال

5- كنترل سيل در حوزه گرگان رود با 15 ميليارد ريال

6- مرمت و بازسازي تأسيسات آبي در دست بهره برداري و سدهاي كوچك انحرافي در علي آباد راميان، آزادشهر، گنبد و آق‏قلا با هشت ميليار ريال

7- اجراي عمليات مهندسي و لايروبي رودخانه هاي استان گلستان با 29 ميليارد ريال

8- تجهيز و نوسازي اراضي سنتي كشاورزي، لايروبي كانال هاي فرعي آبياري و زهكشي، مرمت و بازسازي بندهاي انحرافي سنتي محمدآباد، آلامن، راميان و قره قاج و بازسازي جاده اي بين مزارع با 124 ميليارد ريال

9- عمليات آبخيزداري و مرمت و بازسازي زيرساخت هاي منابع طبيعي و توسعه و افزايش پوشش گياهي در بالادست با 35 ميليارد ريال

10- كنترل سيل، آبخيزداري و حفاظت از حوزه آبريز گلستان با 30 ميليارد ريال

11- عمليات تأمين آب شرب شهري، روستايي و عشايري موضوع تعهدات سفر رياست جمهوري به استان با 100 ميليارد ريال

12- تكميل سد نرماب با 150 ميليارد ريال

13- تكميل سند لاستيكي آقدكش و تكميل ساختمان شبكه آبياري و زهكشي قره سو و زرين گل با 40 ميليارد ريال.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور اين مصوبه را براي اجرا به وزارتخانه هاي كشور، جهاد كشاورزي، اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرده است.

3014/6159/6203