خطرات درمان كودكان با داروهای دارای كدیین بررسی می شود

تهران-ایرنا-اداره نظارت بر دارو و غذای آمریكا دو سال بعد از انتشار یك هشدار در باره تجویز داروهای كدیین دار به كودكان پس از جراحی، خطرات استفاده از داروهای سرماخوردگی كدیین دار برای درمان كودكان را بررسی می كند.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، این دارو كه تقریبا هر سال به 870هزار كودك در آمریكا تجویز می شود، به مهار سرفه در جریان یك سرما خوردگی بد یا عفونت سینوس كمك می كند اما در عین حال می تواند سبب بروز مشكلات تنفسی نیز شود.

اداره نظارت بر دارو و غذای آمریكا در یك بیانیه مطبوعاتی اعلام كرد كه با كارشناسان مشورت می كند و برای بررسی مسائل ایمنی مرتبط با دادن داروهای كدیین به كودكان یك شورای مشورتی تشكیل می دهد.

این سازمان همچنین به والدین توصیه می كند كه در زمان مصرف این داروها توجه مضاعفی به تنفس كودكان خود داشته باشند.

این سازمان به والدین و مراقبان بهداشتی توصیه كرد كه به محض مشاهده علائم كندی تنفس یا تنفس كم عمق، تنفس مشكل یا پر سر و صدا، گیجی یا خواب آلودگی غیر معمول در كودك خود مصرف كدیین را متوقف كنند و كودك خود را به اورژانس ببرند.

داروهای كدیین بر روش پردازش درد در مغز تاثیر می گذارند و در مورد سرفه كردن، فعالیت بخشی از مغز را كه موجب بروز سرفه می شود، كاهش می دهد.

زمانی كه كدیین مصرف می شود بدن كدیین را به مورفین تبدیل می كند.

از آنجاییكه بدن افراد كدیین را در سرعت های مختلف تبدیل می كند، پتانسیل آوردز شدن آن نیز زیاد است؛ این موضوع می تواند به سطوح زیاد مورفین در خون منجر شود كه خطرناك است.

این اقدام اداره نظارت بر دارو و غذای آمریكا به دنبال اعلام سازمان پزشكی اروپا در ماه آوریل بود مبنی بر اینكه داروهای كدیین نباید برای كودكان كوچك تر از 12 سال استفاده شود و همچنین برای نوجوانان 12 تا 18 ساله ای كه مشكلات مزمن تنفسی مانند آسم دارند نیز نباید مصرف شود.

در سال 2013 اداره نظارت بر دارو و غذای آمریكا در باره تجویز داروهای كدیین دار به كودكان در پی جراحی برای برداشتن لوزه ها یا لوزه سوم هشدار داد.

علمی (6)**2038**1440