پیشنهاد دو استاندارد بین‌المللی درحوزه فناوری نانو از سوی ایران به ایزو

تهران- ایرنا- تدوین استاندارد فیلترهای هوای نانویی و نانوذرات خاك رس، دو استانداردی است كه از سوی جمهوری اسلامی ایران به سازمان بین‌المللی استاندارد ISO پیشنهاد شده است.

به گزارش ایرنا ازستاد ویژه توسعه فناوری نانو، این دو استاندارد اكنون توسط دبیرخانه كمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) به 33 كشور عضواصلی كمیته برای رای گیری ونظر دهی ارسال شده است.
لزوم تدوین استاندارد فیلترهای هوایی نانویی به دلیل تولید فیلترهای بهبود یافته با نانوالیاف شامل فیلترنیروگاهی، فیلتر خوردوهای سنگین و سبك و ماسك‌های تنفسی نانویی است كه چند سالی است در كشور تولید می‌شود، در واقع با استفاده از فناوری نانو كلاس جدیدی از فیلترها ارائه شده‌اند این فیلترها در مقیاس بالا در كشور تولید می‌شوند و چندین شركت خارجی نیز تولید كننده این نوع فیلترها هستند.
همچنین با تبدیل فیلترهای معمولی به فیلترهای نانویی یك سری ویژگی‌ها و خواصی مطرح می‌شود كه باید مورد بررسی قرار گیرند، در واقع در این استاندارد قرار است ویژگی‌ها و خواص یك فیلتر نانویی مشخص شده و روش‌های اندازه‌گیری آنها ذكر شود.
با توجه به امكان توسعه بازار و صادرات این نوع محصولات و نیاز به استاندارد بین‌المللی برای این امر، این موضوع در كمیته فنی استانداردهای فناوری نانو جزء اولویت‌ها قرار گرفته شده و پیش نویس استاندارد فیلترهای هوای نانویی با همكاری این كمیته و یك شركت داخلی تولید كننده فیلترهای نانویی تهیه و به سازمان بین المللی استاندارد ارسال شده است.
تدوین استاندارد ویژگی‌های نانوكلی یا نانوذرات خاك رس نیز به عنوان دومین پیشنهاد ارسال شده است.
تدوین این استاندارد به دلیل نیاز كشور و جوامع بین المللی در آینده به این فناوری است.
اكنون در كشور نانوكلی توسط چند شركت نوپا در حال تولید است و در دنیا هم چندین كشور این محصول را تولید می‌كنند، نانوكلی كاربردهای بسیار زیادی دارد و یكی از اولویوت‌های نانومواد در كشور است كه در آینده نزدیك در كشور و در سطح جهانی بازار بزرگی پیدا خواهد كرد.
پیش نویس اولیه این استاندارد با همكاری كمیته استاندارد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و یك تیم دانشگاهی تهیه شده است، در این استاندارد مهمترین پارامترها و ویژگی‌های نانوكلی با توجه به كاربردهای آن و روش‌های اندازه‌گیری این پارامترها ارائه خواهد شد، این دو استاندارد می‌بایست مراحل مختلف تدوین استاندارد بین‌المللی را طی كنند تا منتشر شوند.
درحال حاضرسه استاندارد بین‌المللی درحوزه فناوری نانو با رهبری ایران تدوین شده است و ایران جزء 9 كشوری است كه در حوزه فناوری نانو در سازمان بین المللی استانداردسازی مسئول تدوین استاندارد بوده است.
علمی (1)** 9340‌**1440