14برنامه كليدي در دستور  كار معاونت امورزنان وزارت ورزش

تهران- ايرنا- معاونت امور زنان وزارت ورزش و جوانان اعلام كرد كه در 20 ماه گذشته 14 برنامه اجرايي و كليدي را در دستور كار خود داشته است.

به گزارش ايرنا از وزارت ورزش و جوانان ، معاونت امور زنان اين وزارتخانه با توجه به نياز روز افزون زنان و دختران كشور به فضاهاي ورزشي ويژه و به منظور استفاده آسان از اماكن و تجهيزات ورزشي، مطالعه و بررسي گسترده اي نسبت به وضعيت طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي 80 درصد ويژه زنان انجام داده است .
همچنين با نظر مساعد وزير ورزش براي ايجاد فضاي برابر براي ورزش زنان قرار است به زودي مكان هايي از مجموعه متعلق به آنها كه در اختيار برخي فدراسيون ها قرار دارد به حوزه ورزش زنان بازگردانده شود.
براساس اين گزارش تدوين آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزشي كارمندان دولت با رويكرد ارتقاي سلامت زنان شاغل در دستگاه هاي دولتي، تدوين طرح ايجاد واحدهاي ورزشي در بخش مديريت حوزه هاي علميه خواهران، تدوين برنامه عملياتي حوزه ورزش منطبق با اهداف راهبردي و تدوين طرح بررسي آثار و آسيب هاي ناشي از تحريم بر ورزش بانوان از مهمترين برنامه هاي اين معاونت بوده است.
ازديگر اقدامات معاونت امور زنان اين بوده است كه محمودگودرزي در مقام وزير ورزش و جوانان، براي تمامي معاونان زن ادارات كل استانها حكم مشاوره مديران كل استاني صادر كرده است تا در تصميمات كلان حضوري موثر داشته باشند.
تشكيل شوراهاي مشورتي ، كارگروه تخصصي توسعه ورزش زنان با حضور فرهيختگان، نخبگان و پيشكسوتان ورزش بانوان و تشكيل ستاد بررسي روند مشاركت زنان در بازي هاي آسيايي و تهيه گزارشهاي دوره اي از روند پيشبرد برنامه اي حضور تيم هاي ملي زنان در بازي هاي آسيايي و پاراآسيايي از ديگر فعاليت هاي اين معاونت است.
بر اساس اين گزارش احصاء و جمع آوري آمار كمي استان ها حسب شاخص هاي منابع انساني ( ورزشكاران، مربيان، داوران، پرسنل ورزش بانوان )، ابلاغ بخشنامه به حوزه فدراسيوني و استاني مبني بر رعايت قوانين و سياست هاي ارايه شده از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر متناسب سازي محيط ورزشي براي حفظ كرامت زنان و در نهايت تهيه آيين نامه شوراي راهبردي ورزش زنان نيز در زمره 14 برنامه مهم معاونت امور ورزش زنان است.
برگزاري نشست هم انديشي مسوولين ورزش زنان استان ها با معاون امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري، برگزاري همايش تجليل از بانوان پيشكسوت و خبرنگار ورزشي و ورزشي نويس و برگزاري همايش فرهنگ توانمندسازي سرپرستان تيم هاي ورزشي از ديگر برنامه هاي اين معاونت بوده است .
ورزشي**9250**1581

سرخط اخبار ورزش