كمك نظامي آمريكا براي ادامه حيات رژيم خودكامه بحرين

تهران - ايرنا - در حالي كه رژيم آل خليفه همچنان مردم بحرين را به خاطر مطالبات به حقشان سركوب مي كند، اخبار رسانه ها به از سرگيري كمك هاي نظامي آمريكا به رژيم آل خليفه در يمن حكايت دارد.

مردم بحرين از چهار سال پيش تاكنون (2011ميلادي) همزمان با شروع قيام هاي مردمي در منطقه اعتراض هاي مسالمت آميز و دور از خشونت خود عليه حكومت آل خليفه را آغاز و خواستار تعيين سرنوشت كشور خود شدند.
اما، رژيم آل خليفه از همان ابتداي آغاز اعتراض ها با معترضان برخوردهاي خشونت آميز داشته و نيروهاي امنيتي بحرين به كمك نيروهاي نظامي عربستان اين حركت اعتراضي را به شدت سركوب كردند.
به گفته رييس مركز حقوق بشر بحرين، شمار قربانيان شكنجه زندانيان انقلابي بحريني توسط نيروهاي آل خليفه از ابتداي شروع جنبش مردمي در سال 2011 تا ماه مي 2015 به 3 هزارو 586 نفر بالغ گرديده كه از سياست رسمي رژيم آل خليفه در برخورد با مخالفان سياسي خود حكايت دارد.
عدم تعقيب، بازجويي و محاكمه افراد مجرم در بحرين باعث شده تا روند شكنجه در اين كشور ادامه يابد تا آنجا كه 20 نفر از شهروندان بحريني در زير شكنجه جان خود را از دست داده اند.
جمعيت حقوق بشر بحرين با انتشار گزارش هاي پي در پي اعلام مي كند كه رژيم آل خليفه به بهانه هاي مختلف بحريني ها را بازداشت، شكنجه و روانه زندان مي كند.
دادگاه كيفري بحرين 'فاضل عباس' دبيركل تجمع وحدوي اين كشور را به اتهام نشر اخبار كذب در زمان جنگ به 5 سال زندان محكوم كرد.
وي در پي اعتراض به تهاجم وحشيانه عربستان و برخي از كشورهاي عربي به يمن، هفتم فروردين سال جاري بازداشت شد.
نيروهاي رژيم آل خليفه در هفته سوم ماه ژوئن علاوه بر بازداشت مردم بي گناه بحرين، 33 حمله به مناطق توبلي، دمستان، العكر، شهرحمد، كرانه، سماهيج، الدير و الدراز داشته است.
هر چند شهروندان بحريني هم در همين هفته 47 تظاهرات مسالمت آميز در سراسر اين كشور برگزار كردند كه اين اعتراضات 12 بار در 9 منطقه اين كشور با سركوب جمعي از طريق گازهاي سمي روبه رو شده است.
مركز حقوق بشر بحرين همچنين طي چند روز گذشته اعلام كرد كه نيروهاي امنيتي رژيم آل خليفه در چهارمين هفته ماه ژوئن نيز 61 نفر از شهروندان اين كشور را بدون ارايه هرگونه دليلي بازداشت كرده است.
در ادامه سركوب مردم بحرين توسط دست نشانده هاي رژيم آل خليفه منابع خبري خارجي به نقل از نايب رييس مركز حقوق بشر بحرين اعلام كردند كه موارد بازداشت شده شهروندان بحريني از سوي رژيم آل خليفه، توسط اين مركز به طور مستند ثبت شده و در ميان آنها پنج كودك هم به چشم مي خورد.
در اوج مقاومت مردم بحرين در برابر سركوب رژيم آل خليفه و هراس دست نشانده هاي حكومت از سرنگوني پادشاهي در يمن، اخباري حاكي از آغاز دوباره كمك هاي نظامي آمريكا به بحرين سوال هايي را در افكار عمومي مطرح مي سازد.
با وجود انتقادهاي فراوان به وضعيت حقوق بشري در بحرين، آمريكا اعلام كرده است كه مي‌خواهد كمك نظامي خود به اين كشور را از سر گيرد.
گزارش ها حاكي است كه كمك‌هاي نظامي آمريكا به بحرين پس از سركوب خونين بهار عربي در اين كشور متوقف شده بود.
چهار سال از زماني مي‌گذرد كه نيروهاي امنيتي بحرين تظاهرات اعتراضي عليه دولت اين كشور را به كمك نظاميان عربستان سركوب كردند و آمريكا در واكنش به عملكرد بحرين كمك نظامي خود به اين كشور كوچك پادشاهي در خليج فارس را قطع كرد.
اكنون آمريكا در صدد كمك نظامي به رژيم بحرين با وجود انتقادهاي فراوان به ادامه نقض حقوق بشر در اين كشور است.
منابع خبري خارجي به نقل از جان كري سخنگوي پنتاگون، درباره تصميم دولت آمريكا براي ارسال تجهيزات نظامي به بحرين،‌ مي نويسند.
وي گفته است: اگرچه ما فكر نمي‌كنيم كه وضعيت حقوق بشر در بحرين به قدر كافي رضايت‌بخش است، اما مهم مي‌دانيم كه پيشرفت‌هاي مهمي را كه دولت اين كشور در اجراي اصلاحات مربوط به حقوق بشر داشته به رسميت بشناسيم.
كري، از آزادي تعدادي از زندانيان سياسي در اين كشور و اجراي اصلاحات به دست دولت بحرين به عنوان دلايلي براي كمك نظامي به رژيم آل خليفه عنوان مي كند.
اما، از انواع تجهيزات امنيتي و نظامي كه به بحرين ارسال خواهد شد، هيچ سخني به ميان نمي آورد.
در حالي كه سركوب جنبش اعتراضي سال 2011ميلادي در بحرين و بازداشت و شكنجه بحريني هاي معترض همچنان از سوي مراكز و نهادهاي مختلف بشري محكوم مي شود، آمريكا به بهانه قرار دادن تجهيزات براي مبارزه با تروريسم در اختيار وزارت كشور بحرين، از ارسال كمك هاي نظامي به رژيم آل خليفه سخن مي گويد.
هر چند حفظ موقعيت مركز ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا در بحرين را هم مي توان از ديگر عوامل اتخاذ چنين تصميمي برشمرد.
ناوگاني كه مسئول حفظ منافع آمريكا در خليج فارس، درياي عمان، درياي سرخ، خليج عدن و بخش‌هايي از اقيانوس هند است.
بنا بر گزارش هاي منتشره، سازمان حقوق بشري Human Rights First كه به عنوان كميته وكلاي دادگستري براي دفاع از حقوق بشر شناخته شده و مراكز آن در نيويورك و واشنگتن است، تصميم دولت آمريكا براي كمك نظامي به بحرين را محكوم مي كنند.
آمريكا در شرايطي كمك نظامي به رژيم بحرين را از سر مي گيرد كه سازمان عفو بين‌الملل در ماه آوريل 2015، بحرين را متهم به نقض مداوم حقوق بشر عليه نيروهاي منتقد به دولت كرد.
نه تنها سازمان ملل متحد و چند سازمان حقوق بشر اين اقدام دولت بحرين را محكوم كردند، بلكه در گزارش عفو بين‌الملل نيز ادامه بازداشت‌هاي خودسرانه، شكنجه و بدرفتاري با زندانيان در بحرين محكوم شده است.
رژيم آل خليفه كه تنها بخش كوچكي از جمعيت بحرين را نمايندگي مي كند، از چند دهه قبل با برقراري نظامي مستبد و فرقه گرا، ظلم و بي عدالتي آشكاري را عليه اكثريت مردم بحرين كه عمدتا از شيعيان مي باشند، اعمال كرده است.
مردم بحرين تنها خواستار برگزاري انتخابات آزاد و تعيين سرنوشت خود در اين كشور هستند، اما حاميان خارجي رژيم بحرين با توجه به منافع نامشروعشان در اين كشور با حمايت هايشان مانع تحقق اين خواسته به حق مردم بحرين مي شوند.
علاوه بر آمريكا، عربستان نيز در سركوب قيام مردم بحرين موثرترين كمك هاي نظامي را در اختيار آل خليفه قرار داده است.
چهار سال قبل اندكي پس از آغاز و گستردگي موج قيام مردم بحرين، رژيم آل خليفه كه پايه هاي حكومت خود را لرزان ديد از حكومت عربستان درخواست كمك كرد و بلافاصله ارتش عربستان در قالب سپر جزيره در كنار نيروهاي سركوبگر رژيم آل خليفه به كشتار مردم انقلابي بحرين پرداخت.
خيزش مردم بحرين عليه حكومت آل خليفه براي درخواست مطالبات حقوقي و مشاركت در تعيين سرنوشت شان كه با سركوب شديد و خونين نيروهاي امنيتي اين كشور و عربستان روبه رو شد همچنان با گذشت بيش از 4 سال به رغم تشديد فشارهاي رژيم بحرين ادامه دارد.
گزارش از مينا غفراني آذر
خاورم**7074**

سرخط اخبار جهان