ایرنا و آناتولی بر گسترش همكاری های خبری تاكید كردند

تهران - ایرنا - در دیدار حكمت گوك مدیر بخش فارسی خبرگزاری آناتولی تركیه و هیات همراه وی با محمد خدادی مدیرعامل ایرنا ، طرفین بر توسعه همكاری های خبری تاكید كردند.

مدیرعامل ایرنا در این دیدار با مثبت ارزیابی كردن تصمیم خبرگزاری آناتولی برای راه اندازی بخش فارسی این خبرگزاری، این اقدام را كمك موثری برای ارتقا سطح شناخت مردم و مسوولان دو كشور از یكدیگر دانست.
خدادی با اشاره به آغاز برنامه های تحول در مدل و ساختار خبرگزاری جمهوری اسلامی در دوره جدید ، تغییرات بنیادی در كاركرد و فرایندهای خبرگزاری ها را با توجه به رشد فزاینده رسانه های مجازی ضروری خواند.
وی همچنین به سابقه دیرینه همكاری خبری بین ایرنا و آناتولی اشاره كرد و گسترش و توسعه این همكاری ها را بویژه در چارچوب سازمان همكاری های اقتصادی - اكو و دی هشت مهم ارزیابی كرد.
مدیرعامل ایرنا توسعه روابط میان دو كشور را نیازمند شناخت واقعی مسوولان و مردم دو كشور از ظرفیت ها و توانمندی های یكدیگر دانست و نقش خبرگزاری های ایرنا و آناتولی را در این زمینه مهم خواند.
خدادی با اشاره به تحولات منطقه ، جریان اطلاع رسانی در جهان را یكسویه توصیف كرد و گفت: «یكی از اختلالات و مشكلات اصلی در عرصه رسانه ، اطلاع رسانی غلطی است كه از سوی طرف ثالث در مورد كشور ها صورت می گیرد و باعث ایجاد انحصار خبری و اطلاع رسانی می شود.»
وی با مهم خواندن نقش همكاری های خبری بین كشورها در خنثی كردن جریان یكسویه خبری، ظهور شبكه های اجتماعی را موجب شكسته شدن انحصار خبری و اطلاع رسانی دانست .
در ادامه این دیدار، مدیر بخش فارسی خبرگزاری آناتولی با اشاره به تصمیم این خبرگزاری برای راه اندازی بخش فارسی، این اقدام را زمینه ساز دسترسی مستقیم مردم ایران به اخبار و تحولات تركیه عنوان كرد .
وی همچنین به روابط دوستانه دو كشور اشاره كرد و افزود: ایران و تركیه دو كشور دوست و همسایه هستند و از نظر سیاسی و تجاری روابط خوبی دارند و نمی توانند یكدیگر را نادیده بگیرند و اخبار خود را از سایر خبرگزاری ها دنبال كنند.
در این دیدار ملیح اهیسحالی به عنوان رئیس جدید نمایندگی خبرگزاری آناتولی در تهران معرفی شد.
ییلماز یامان مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه خبرگزاری آناتولی و زینب بیچكی اوغلو رئیس سابق نمایندگی آناتولی در تهران ، حكمت گوك را در این دیدار همراهی می كردند.
فراهنگ **1601**

سرخط اخبار جهان