ساماندهي باغهاي سيب درختي استان ضروريست

اروميه ـ ايرنا ـ معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: جايگزيني ارقام قديمي بذري سيب درختي با ارقام جديد رويشي پا كوتاه در باغات سيب و ساماندهي اين باغها در استان براي كيفيت بخشي به توليد ضروريست.

مقصود قرباني روز شنبه در جلسه كميته سيب استان آذربايجان غربي افزود: عمر باغات سيب درختي در استان بالاي 25 سال است كه در راستاي افزايش بهره وري و راندمان توليد بايد باغات سيب استان ساماندهي شود.

وي اظهار كرد: با استفاده از ارقام جديد تجاري و جايگزيني آن با ارقام پرمحصول به دست آمده از نتايج تحقيقاتي ، وضعيت باغات سيب درختي استان ساماندهي مي شود.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: هم اكنون سيب قرمز و زرد و يا هم رد و گلدون ارقام عمده موجود در باغهاي سيب استان هستند.

قرباني اضافه كرد: اين ارقام به دليل بهره وري پايين توليد بايد با ارقام جديد تجاري رويشي پاكوتاه از قبيل گالا ، گراني اسميت ، دلبار استيوال ، رد استاركينگ كه راندمان توليد بالايي دارند ، جايگزين شوند.

وي گفت: باغات سيب در همه شهرهاي استان وجود دارد ولي شهرستان اروميه با اختصاص حدود نيمي از اين باغات در رتبه نخست قرار دارد و شهرهاي سلماس ، مهاباد و اشنويه نيز در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

عزيز اماني مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي نيز در اين جلسه گفت: هم اكنون باغهاي سيب استان داراي مشكلاتي در كاشت ، داشت و برداشت هستند و در اين ميان نبايد از نحوه بازاريابي و تعيين اولويتهاي ميان مدت و كوتاه مدت براي رفع مشكلات موجود بازار سيب استان غفلت شود.

وي با بيان اينكه ساماندهي وضعيت سيبهاي درختي مورد استفاده در بخش صنعت لازم است ، اظهار كرد: سالانه 30 تا 35 درصد محصول سيب توليدي استان در كارخانجات صنايع تبديلي و كنسانتره مصرف مي شود.

اماني افزود: عدم بسته بندي مناسب ، نبود شرايط مناسب براي صادرات اين محصول در بازارهاي خارجي ، نوسان قيمت و هرس نامناسب باغها از مشكلاتي است كه در استان در زمينه سيب درختي با آنها مواجهيم.

وي گفت: از 67 هزار هكتار سطح زير كشت باغات سيب استان ، حدود 54 هزار هكتار آن بارور است و بيشترين سطح زير كشت مربوط به شهرستان اروميه در سطح 24 هزار هكتار است.

به گزارش ايرنا ، آذربايجان غربي اولين توليدكننده سيب درختي كشور با سالانه حدود يك ميليون تن سيب درختي در ارقام مختلف است ولي سهم بسيار اندكي از بازارهاي كشورهاي همسايه در اختيار سيب توليدي آذربايجان غربي است.

بر اساس اعلام مسوولان آذربايجان غربي پارسال 40 هزار تن از مجموع يك ميليون تن سيب درختي توليد شده در استان آذربايجان غربي به خارج از كشور صادر شد.

7125/1905