اميري: زنان تپانچه زن شانس بالايي براي كسب سهميه پارالمپيك در كرواسي دارند

تهران – ايرنا – سرمربي تيم ملي تيراندازي زنان و مردان جانباز و معلول كشورمان گفت:‌ با توجه به اينكه در مسابقات جهاني كرواسي سهميه مستقيم پارالمپيك توزيع مي شود،‌ شانس زيادي براي كسب سهميه توسط سه تيرانداز زن تپانچه زن داريم.

حسين اميري در حاشيه اردوي متصل به اعزام تيم تيراندازي جانبازان و معلولين در گفت و گو با ايرنا افزود:‌ تيراندازان ايراني ركوردهاي بالايي دارند و با توجه به توزيع سهميه مستقيم در كرواسي و استراليا شانس اينكه همه تيراندازان تيم بتوانند سهيمه پارالمپيك را بگيرند بسيار زياد است .

به گفته وي ركورد تيراندازان ما بسيار خوب است و رده هاي بسيار بالايي دارند؛ به گونه اي كه درمسابقات جهاني تركيه در بخش تيمي تپانچه، امتياز ركورد تيم ايران 25 نمره بالاتر از ركورد جهاني بود.

وي گفت: پنج نفر از تيم ايران توانستند در مسابقات تركيه كه سهميه مستقيم پارالمپيك در آن توزيع نمي شد سهميه رنكينگ كامل اين رقابت ها را كسب كنند.

اميري گفت: مساله اي كه در توزيع سهميه غير مستقيم وجود دارد بحث تعداد مشاركت ها در اين رقابت ها است؛ بطوري كه مشاركت ما نسبت به بسياري از كشورها كم است .

اميري توضيح داد:‌مسابقات تيراندازي زيادي در سطح اروپا انجام مي شود به گونه اي كه يك تيرانداز مي تواند در طول يك سال در 15 تا 20 مسابقه شركت كند و اگر چه ركوردهاي بالايي ندارند، اما به دليل تعداد حضورشان در اين رقابت ها رنكينگ آنان ارتقا مي يابد و اين رنكينگ در كسب سهميه غير مستقيم تاثير بسزايي دارد.

سرمربي تيم ملي تيراندازي جانبازان و معلولين گفت: در رشته تيراندازي برنامه ريزي و نحوه برگزاري تمرينات و حمايت مسئولان تاثير بسزايي در ايجاد آرامش و كاهش فشار رواني بر ورزشكاران دارد. بر اين اساس ما تلاش كرديم در اردوهاي آماده سازي تيم، فضاي بسيار دوستانه و كم تنشي را ايجاد كنيم تا تيراندازان با آرامش تمرينات خود را سپري كنند.

وي ادامه داد: شرايط مناسب اردويي موجب شده تا در فينال شرايط خوبي را داشته باشند و از نظر رواني همه چيز را به خوبي تحمل كرده و به همين دليل اختلاف ركوردهاي اردويي و مسابقه اي آنان زياد نيست.

اميري با بيان اينكه اين چهارمين مرحله اردوهاي آماده سازي تيم ملي است، اضافه كرد: براي آماده سازي بهتر تيم براي تحمل شرايط متفاوت مسابقه اي قرار است هفته دوم اين دوره اردوهاي آماده سازي در سالن آزادي برگزار شود تا تيراندازاني كه تجربه كمي در عرصه بين المللي دارند بتوانند در شرايط سخت تر نيز عملكرد خوبي داشته و ركوردهاي خوبي بزنند.

رقابت هاي تيراندازي جهاني كرواسي از 19 تا 24 تيرماه برگزار مي شود و تيم تيراندازي ايران با پنچ تيرانداز زن ويك تيرانداز مرد 16 تيرماه تهران را به مقصد بلگراد ترك خواهد كرد.

ورزشي (4)**1828**1584