السفیر: مذاكره كننده آمریكایی تحت فشار لابی صهیونیستی است

بیروت – ایرنا – روزنامه لبنانی السفیر با بیان اینكه چهار روز تا زمان نهایی برای امضای توافق هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و شش كشور بزرگ فرصت باقی است، تاكید كرد كه مذاكره كننده آمریكایی تحت فشارلابی صهیونیستی و كنگره قرار دارد.

به گزارش ایرنا، السفیر در شماره روز جمعه خود نوشت: در حالی كه مذاكرات ماراتنی هسته ای اكنون در وین پایتخت اتریش برای رسیدن به یك توافقی كه همه طرف ها را راضی كند، ادامه دارد، مذاكره كنندگان به ویژه آمریكایی تحت فشار« وقت» قرار دارند.

این روزنامه لبنانی تاكید كرد كه كنگره و لابی صهیونیستی به ویژه كارشناسان هسته ای وابسته به این لابی و صاحب نفوذ در رسانه های آمریكایی كه درصدد ایجاد هراس از توافق هسته ای احتمالی با ایران می باشند، بر مذاكره كننده آمریكایی فشار زیادی وارد كرده اند.

السفیر خاطرنشان كرد كه نامه مشاوران سابق باراك اوباما رییس جمهوری آمریكا نیز كه خواستار « توافقی خوب» با ایران شده اند، درهمین چارچوب قابل ارزیابی است.

این روزنامه لبنانی تصریح كرد: هر یك از طرف ها كه در جریان مذاكرات سرمایه گذاری سیاسی زیادی را برای جلوگیری از شكست مذاكرات انجام داده است و اكنون فشارهای زیادی را تحمل می كند، در آخرین مرحله مذاكرات درصدد است تا دستاوردهای بیشتری را كسب كند.

خاورم ** 1324