سهم نفت از درآمدهاي بودجه 94 يك‌پنجم است

تهران - ايرنا - رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به افزايش وزن ماليات در بودجه 94 و اينكه سهم نفت از درآمدهاي بودجه امسال يك‌ پنجم است، گفت: اقتصاد ايران به سمت قطع وابستگي به درآمد نفتي حركت مي كند.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، علي عسكري افزود:‌ در قانون بودجه امسال 75 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي و با احتساب 13 هزار ميليارد تومان درآمد گمركي در مجموع 88 هزار ميليارد تومان درآمد اين بخش پيش بيني شده است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: درآمد 88 هزار ميليارد توماني از ماليات در حاليست كه سهم درآمد نفتي در بودجه 53 هزار ميليارد تومان است و نشان مي دهد وزن ماليات در بودجه 30 هزار ميليارد تومان از وزن درآمد نفتي بيشتر شده است.

عسكري با بيان اينكه چند سال قبل سهم نفت در بودجه دو برابر ماليات بود، گفت: با اين وضع مي توانيم به سمتي برويم كه كشور را با ماليات اداره كنيم.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خاطرنشان كرد:‌ علاوه بر درآمد مالياتي؛ اگر ساير درآمدها مانند فروش شركت هاي دولتي، ماليات سهام اين شركت ها و ساير موارد را در نظر بگيريم درآمد به بالاي 200 هزار ميليارد تومان مي رسد كه نسبت به رقم 53 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي در بودجه وزن بيشتري دارد.

عسكري با تاكيد بر لزوم حركت به سمت اقتصاد بدون نفت، گفت: نفت در اقتصاد جايگاه خود را دارد و يك فرصت است اما نبايد در بودجه مصرف شود زيرا سبب بروز مشكلات مختلف مي شود.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه اصلاح قانون ماليات به عنوان ابزار مهم تقويت نظام مالياتي است، گفت: اين قانون در مرحله نهايي است و پس از اصلاحات مجدد در مجلس براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شده است.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور همچنين از وجود مشوق براي بخش توليد در قانون جديد نظام مالياتي خبر داد و گفت: با هدف حمايت از بخش توليد و فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي معافيت هاي مالياتي نظام مند و هدفمند شده است.

عسكري گفت: در اين قانون اقدامات خوبي در چارچوب ماده 132 انجام شده تا ظرفيت هاي خوبي براي فعاليت هاي صنعتي، معدني، گردشگري و تحقيق و پژوهش ايجاد شود.

اقتصام(1) 9141**1558