ذوب شدن يخچال طبيعي تخت سليمان به محيط زيست تنكابن خسارت وارد كرد

نوشهر- ايرنا- رييس اداره محيط زيست شهرستان هاي تنكابن و عباس آباد گفت: ذوب بخشي از يخچال طبيعي تخت سليمان و طغيان رودخانه چشمه كيله در هفته گذشته، علاوه بر خسارات مادي، خسارت هاي زيست محيطي زيادي به گونه هاي گياهي و جانوري منطقه سه هزار تنكابن وارد كرد.

هادي منصوركيا روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: اين اتفاق باعث تغيير فصل گل دهي گياهان بالا دست و نابودي گونه هاي جانوري به ويژه حشرات شده است.

وي علت ذوب شدن يخچال هاي طبيعي را گرم شدن زمين بر اثر افزايش گازهاي گلخانه اي دانست و اظهار داشت: كاهش دبي پايه رودخانه ها و پايين رفتن سطح آب هاي زير زميني در منطقه از ديگر آثار سوء اين اتفاق است.

منصوركيا گفت: جاري شدن سيل و شسته شدن خاك كوه ها اثرات زيانبار شديدي به محيط زيست منطقه وارد كرده كه جبران آن به سال ها زمان نياز دارد.

رييس اداره محيط زيست تنكابن و عباس آباد ذوب شدن دوباره بخشي از يخچال طبيعي تخت سليمان را محتمل دانست و افزود: با شروع فصل تابستان و شدت گرفتن گرماي هوا، احتمال ذوب شدن دوباره بخشي از يخچال طبيعي تخت سليمان و طغيان رودخانه چشمه كيله وجود دارد.

وي يادآور شد: از سال 76 اين اتفاق در منطقه روي مي دهد كه بايد هرچه سريع تر نسبت به پيشگيري و جبران خسارت هاي احتمالي آن تدابير ويژه اي انديشيده شود.

اوايل هفته گذشته سيل ناشي از ذوب بخشي از يخچال هاي طبيعي مناطق كوهستاني و طغيان رودخانه چشمه كيله علاوه بر صدمات شديد زيست محيطي و تخريب پوشش هاي گياهي منطقه، حدود 10 ميليارد ريال خسارت مادي به تاسيسات زير بنايي شهرستان تنكابن وارد كرد.

بر اثر جاري شدن اين سيل پل ارتباطي روستاهاي زلم ، كرن ، اشتياس و سرن واقع در منطقه كوهستاني سه هزار تخريب شد و به چندين نقطه از جاده اصلي نيز آسيب هاي جدي وارد آمد.

شبكه آبرساني روستاهاي پلط هاله ، آسياب لات و خانيان و همچنين مخزن آب آشاميدني روستاي ياندشت نيز به طور كامل تخريب شدند.

به گفته فرماندار تنكابن پنج سردهنه مزرعه پرورش ماهي نيز در منطقه سه هزار آسيب ديد.

شهرستان 150 هزار نفري تنكابن در غرب مازندران واقع است.

/1501/7513/1654/1772