' نافع مظهر' جوانان را به نوشتن تاريخ ديارش تشويق مي كرد

سنندج - ايرنا - شهرستان سقز داراي فرهيختگان و عالمان بزرگي بوده و هست و ياداوري زندگي از اين بزرگان جزو معروفات محسوب مي شود.

به گزارش ايرنا يكي از اين بزرگان، شيخ نافع مظهر متخلص به 'شپرزه' (1377-1292) است، وي فرزند حاج شيخ محمود فرزند حاج شيخ ابراهيم از مشايخ كس نزان سقز است.

اديب و مورخ سقزي در كتاب 'نظري به تاريخ و فرهنگ سقز كردستان' در مورد اين فرهيخته مي آورد: او در سن 16 سالگي به قصد تحصيل و كار به استان هاي سليمانيه و كركوك كشور عراق سفر مي كند و در سليمانيه با مكتب 'زانستي' و شاعران و اديباني چون حاج توفيق پيرميرد، قانع و گوران آشنا مي شود.

عمر فاروقي در اين كتاب در مورد اين مكتب نوشته است: اين مكتب كه در آن سال ها محل شعر خواني بود و نشريه اي به نام 'ژين' منتشر مي كردند باعث مي شود كه شيخ نافع مظهر هم چند قطعه شعر به آنان بدهد و در نشريه چاپ مي شود.

وي مدتي به استخدام ارتش عراق جهت كار در بهداري در مي آيد و بعد از مدتي دستگير و راهي زندان و سپس بعد از كودتاي 'رشيد عالي گيلاني' عليه كشور عراق، به سقز بر مي گردد و در آموزش و پرورش استخدام و در همان جا نيز بازنشسته مي شود.

او به شدت به سرودن شعر به زبان هاي كُردي و فارسي علاقه مند بود و در نوجواني دفتر شعري در قالب جزوه منتشر مي كند و تعدادي از اشعار وي در روزنامه هاي 'كوهستان' و 'كردستان' كه در آن زمان در تهران چاپ مي شدند منتشر مي شود.

از علاقه مندي هاي وي روزنامه نگاري بوده كه سه شماره مجله در اداره فرهنگ وقت منتشر مي كند.

مروري و نگاهي به اشعار شيخ نافع مظهر نشان مي دهد كه وي فردي شجاع و دلير بوده كه در سرودن شعرهاي سياسي در زمان پهلوي عليه سناتورها بسيار جسور بود و ترسي نداشته است.

اين اديب سقزي، بسيار علاقه مند به نوشتن و بحث سنديت آثار مكتوب بود و چنانچه در ترجمه كُردي كتاب 'وحشت سقز' آورده است وي از جوانان و افرادي كه خود را آگاه و عالم مي دانند انتقاد مي كند كه چرا كمتر دست به قلم مي برند و سرگذشت هاي تاريخ و تاريخ منطقه را نمي نويسند.

از اين بزرگ فرهنگي سقز در سال 94 ترجمه كتاب فوق با عنوان 'سل و ترسي سه قز' توسط انتشارات كوله پشتي تهران به زبان كُردي منتشر شد.

اين كتاب خاطرات نويسنده مصطفي تيموزاده (1374-1272) و وقايع دوره حكومت سيف الدين خان مظفر السلطنه، دوره حكومت قاجار و اويل حكومت پهلوي در سقز است.ك/4

7249/1904

سرخط اخبار استان‌ها