عمل جراحي كم تهاجمي قاعده جمجمه كودك 9 ساله در شيراز

شيراز - ايرنا - دريك عمل جراحي كه دانشگاه علوم پزشكي شيراز آن را كم نظير ناميد ، تومور قاعده جمجمه كودكي 9 ساله به صورت كامل توسط تيم جراحي اندوسكوپيك قاعده جمجمه كودكان دانشگاه علوم پزشكي شيراز خارج شد .

گزارش دريافتي ايرنا از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيرازحاكي است دكتر محمدصادق مسعودي جراح مغز و اعصاب كودكان و سخنگوي تيم جراحي در اين زمينه اعلام كرد: به دليل كوچكي فضاهاي بيني و ساختارهاي قاعده جمجمه و نيز كمبود تجربه كافي در جراحي هاي اندوسكوپيك قاعده جمجمه كودكان در مقايسه با افراد بالغ، اين عمل اغلب به صورت باز انجام مي شد كه در مواردي مشكلاتي به همراه داشت.

وي افزود: با دانش و تجربه استادان دانشگاه علوم پزشكي شيراز، موفق به خارج سازي كامل تومور قاعده جمجمه كودك 9 ساله با كمك اندوسكوپ شديم كه اين جراحي، به صورت كاملاً برنامه ريزي شده و تيمي، همچنين با وجود امكانات خوب با موفقيت به سرانجام رسيد.

مسعودي بيان كرد:اين نوع اعمال جراحي، به صورت اندوسكوپيك در قالب تيم اندوسكوپي قاعده جمجمه انجام مي گيرد كه امروزه در اكثر مراكز بزرگ عملي دنيا، به عنوان يك روش كمتر تهاجمي براي درمان ضايعات قاعده جمجمه استفاده مي شود.

وي با بيان اينكه تجربه اعمال اندوسكوپيك قاعده جمجمه در كودكان اندك است گفت:با همكاري تيم استادان دانشگاه علوم پزشكي شيراز اين نوع جراحي با تعداد بيشتر در دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام خواهد شد.

او نام افرادي را كه دراين جراحي حضورو همكاري داشتند،چنين برشمرد:استاد دكتر ابوالحسن فرامرزي متخصص گوش و حلق و بيني، استاد دكتر آرش صفاريان جراح مغز و اعصاب، استاد دكتر غفاري متخصص بيهوشي و ساير همكاران از جمله دكتر نيما درخشان،دكتر سيد مصطفي امامي، محمدرضا رجايي، فرزانه نظافت شعار و ساناز صميمي.

جراحي هاي اندوسكوپيك در گروه جراحي هاي كم تهاجمي قرار دارد كه با استفاده از ابزارهاي پيشرفته و دانش مهندسي پزشكي توده هاي مخرب را بدون استفاده از روش جراحي باز از بدن بيمار خارج مي كنند.

6113 /1876