جرقه نابودی محیط زیست را باكشاورزی ناپایدار زدیم

شیراز - ایرنا - مدیر كل دفتر آموزش و مشاركت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست كشورگفت: كشاورزی ناپایدار از جمله برنامه هایی است كه در برخی از برهه ها بر آن تاكید كردیم و به آن افتخار ورزیدیم، در حالی كه در همان زمان ها جرقه نابودی محیط زیست را زدیم .

به گزارش خبرنگار ایرنا ، محمد درویش، چهارشنبه در نشست تخصصی نقش علوم تربیتی در حفاظت از محیط زیست در دانشگاه شیراز افزود:در همین استان فارس كه سال ها برای به دست آوردن مقام نخست در تولید گندم مردم و كشاورزان به شادی می پرداختند،این مقام نخست به بهای تخریب سفره های آب زیر زمینی و تخریب زیستگاه ها و نابودی محیط زیست به دست آمد .

مدیر كل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست كشور ادامه داد : 25 سال به دست آوردن مقام نخست در تولید گندم برای استان فارس با این بهای سنگینی كه پرداخته چه ارزشی داشته است؟ این جایگاه دراستان فارس به بهای نابودی منابع ملی این استان و آسیب جدید به محیط زیست به دست آمده است .

این مقام سازمان محیط زیست با بیان اینكه هیچ كدام از استان های كشور به اندازه استان فارس تراز منفی در آبهای زیرزمینی ندارد گفت : تراز منفی آبهای این استان حدود دو میلیون و چهار دهم متر مكعب است .

درویش در ادامه با بیان اینكه حال محیط زیست در بسیاری از عرصه ها خوب نیست بیان داشت : باید دست به دست هم دهیم و نگذاریم فجایع اقلیمی و فجایع زیست محیطی كه حاصل بی برنامگی ها بوده است تكرار نشود، نباید اجازه دهیم كه فشار بیشتر بر تولید محصولات كشاورزی تكرار شود، تخریب زیستگاه و نابودی منابع آب در هیچ كدام از عرصه های كشور پذیرفته نیست .

مدیر كل حفاظت محیط زیست استان فارس نیز در این نشست بر لزوم پاسداشت ارزش های زیست محیطی تاكید كرد و گفت : بسیاری از معضلات و مصایب زیست محیطی كه ما با آن دست به گریبان هستیم ناشی از توسعه نیافتگی و فقر اقتصادی است، ارزشهای زیست محیطی زمانی به تعالی می رسد كه به ایجاد اشتغال و توسعه پایدار هم توجه كنیم و نگذاریم خانواده ها و مردم و جوامع محلی برای معیشت خود به عرصه های زیست محیطی تجاوز كنند.

دكتر حمزه ولوی همچنین بر لزوم فرهنگ سازی برای ارتقای دانش زیست محیطی در جامعه تاكید كرد و گفت : كسی كه به راحتی از خودرویش به بیرون زباله پرت می كند یا به راحتی به روی یك اثر حیات وحش شلیك می كند یا عرصه ای از گونه های گیاهی را به آتش می كشد ابتدا باید برایش فرهنگ سازی كرد نمی توان انتظار داشت كه بدون فرهنگ سازی چنین افرادی مانوس با طبیعت و محیط زیست شوند.

این همایش را تشكل مردم نهاد خانه فرهنگ بوم گردان پارس با همكاری دانشگاه شیراز و اداره كل حفاظت محیط زیست برگزار كرد .

6113 /1876