بودجه اطفاي حريق در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست كافي نيست

تهران- ايرنا- مديركل دفتر حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه بودجه اطفاي آتش سوزي در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست كافي نيست، خواستار بازنگري مجلس شوراي اسلامي در اعتبارات مديريت اطفاي حريق شد.

به گزارش گروه علمي ايرنا از سازمان حفاظت محيط زيست، علي تيموري گفت: بهتر است بودجه اي مناسب و در شان حفظ جنگل ها و ميراث طبيعي تعيين شود و نظارت هاي لازم در اين خصوص از طرف مجلس صورت گيرد.

وي با يادآوري لزوم بازنگري در تخصيص اعتبارات و بودجه مديريت بحران و آتش سوزي در مناطق حفاظت شده افزود: بودجه كنوني مديريت اطفاي حريق جوابگوي مديريت بحران در كشور نيست.

تيموري با اشاره به حادثه آتش سوزي اخير در استان ايلام گفت: اين آتش سوزي فقط در 15 هكتار از وسعت مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست اتفاق افتاده است و بقيه آن شامل حدود 90 درصد از وسعت مناطقي كه دچار آتش سوزي شده اند، به لحاظ تشكيلاتي و ساختاري تحت نظارت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري بوده است.

وي افزود: اين به معناي توپ به زمين ساير دستگاه ها انداختن نيست بلكه شرح وظايفي است كه به لحاظ تشكيلاتي و قانوني در اختيار دستگاه قرار دارد.

تيموري اظهار كرد: آتش سوزي در مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست با تلاش محيط بانان و مردم و با استفاده از تجهيزاتي كه در اختيار داشته اند، در ساعات اوليه بروز آن خاموش شد.

وي با بيان اينكه بر اساس قانون، حفاظت از جنگل ها و مراتع برعهده سازمان جنگل ها و مراتع است، افزود: حدود 10 درصد از مراتع و جنگل هاي كشور تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مناطق چهارگانه است كه براي حفظ آن برنامه ريزي و منابع مالي در اختيار دارد.

تيموري با يادآوري اينكه در سال گذشته حدود 2 ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار براي اطفاي آتش سوزي به سازمان حفاظت محيط زيست اختصاص يافته است، گفت: در 18 استاني كه سابقه آتش سوزي در مناطق تحت مديريت اين سازمان داشته اند، تجهيزات انفرادي و وسايل اطفاي حريق با توجه به بودجه و اعتبارات اختصاص يافته خريداري شده است.

وي تصريح كرد: در ابتداي سال 94 نيز براي آماده سازي و آموزش نيروهاي محيط بان در سطح كشور در سه استان مانور اطفاي حريق با همكاري دستگاه هاي مسوول برگزار شد و محيط بانان استان هاي همجوار نيز در اين مانور شركت كردند و آموزش هاي لازم را ديدند تا براي پيشگيري اطفاي حريق با سرعت و مهارت بيشتري عمل كنند.

تيموري با تاكيد بر اينكه محيط بانان همواره براي مهار آتش سوزي و حفظ جنگل ها و مراتع به جنگل بانان كمك مي كنند، اظهار كرد: همدلي بين سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها و مراتع وجود دارد اما سازمان حفاظت محيط زيست تنها در حوزه اختيارات قانوني خود براي حفظ مناطق تحت مديريت تلاش مي كند و نسبت به آتش سوزي جنگل ها بي تفاوت نيست.

مديركل دفتر مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه اين سازمان با كمبود نيروي انساني و منابع مالي مواجه است، گفت: سازمان در راستاي ارتقاي آموزش جوامع محلي و رشد كمي و كيفي تشكل هاي مردم نهاد براي حفظ محيط زيست نيز تلاش مي كند تا از اين طريق بتواند بخشي از مشكلات خود را جبران كند.

اواسط خرداد ماه سال جاري حدود 120 هكتار از جنگل هاي استان ايلام در آتش سوزي نابود شد.

علمي(1)**9014**1834