دو سوم تالاب های دنیا درسده گذشته نابود شدند

تهران - ایرنا - هماهنگ كننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران گفت: در یك قرن گذشته دو سوم تالاب های دنیا از بین رفته اند و اكنون فقط 33 درصد از كل تالاب ها در 100 سال گذشته باقی مانده است .

به گزارش خبرنگارعلمی ایرنا، گری لوییس روز دوشنبه در دومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها در سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اگر قرار باشد بنا به گفته دبیر كل كنوانسیون رامسر سالانه یك درصد از تالاب ها را از دست دهیم، تا چند سال آینده دیگر تالابی باقی نخواهد ماند.

وی گفت: اگر باور داریم كه تالاب ها تامین كننده آب شیرین، فیلتر و تصفیه كننده آفت كش ها و كودها، محل زاد آوری و پرورش بچه ماهی ها و جذب كننده سیلاب ها هستند، بنابراین چرا در راستای حفاظت از آنها تلاش نمی كنیم.

به گفته وی این مشكل فقط مختص ایران نیست بلكه كشورهای زیادی درگیر این موضوع هستند.

لوییس ادامه داد: در مدت دو سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه حفاظت از تالاب ها انجام شده و مباحث محیط زیستی ارتقا یافته است.

وی به اجرای پروژه حفاظت از تالاب های ایران اشاره كرد و گفت: این پروژه اقدامات خوبی را در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام داده و همچنان ادامه دارد، مشاركت جوامع محلی در زمینه كشاورزی پایدار برای احیای دریاچه ارومیه یكی از این اقدامات است كه بسیار موفق بوده است.

لوییس افزود: این پروژه 12 رویكرد مدیریت زیست بومی دارد كه مدیریت دانش بومی و مشاركت مردمی در فرایند حل مساله، تمركز زدایی از سطوح ملی و بهره برداری قابل قبول از تالاب ها برخی از این رویكردها است كه در اجرای این پروژه به خوبی دیده شده است.

وی تاكید كرد: ایران به تاریخ خود در زمینه ایجاد كنوانسیون رامسر افتخار می كند و بر این اساس بر محیط زیست دنیا تاثیر گذار بوده است بنابراین باید به نقش خود به عنوان پیشرو در این زمینه دست یابد و سازمان ملل نیز آماده هر گونه همكاری در این زمینه است.

دومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها روزهای 25 و 26 خرداد در سازمان حفاظت محیط زیست برپاست.

علمی ( 3 ) **9014**1599