تهران - ايرنا – معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از وجود بيش از 11 ميليون جوان مجرد زير 35 سال در كشور خبر داد و گفت: وجود اين جمعيت ايجاد سايت همسان گزيني را در كشور ضروري كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا محمود گلزاري در مراسم رونمايي سامانه ملي همسان گزيني با تاكيد بر ضرورت ايجاد چنين راهكارهايي از سال هاي قبل گفت: مسئله ازدواج يكي از مسائل مهم جامعه ماست.

وي در ادامه با بيان اينكه جوامع اسلامي از جمله ايران مسئله خانواده را يكي از موضوعات استراتژيك خود قلمداد مي كنند گفت: بجز احكام اسلامي قانون اساسي ما نيز خانواده را مهم دانسته و آن را يك واحد اجتماعي مي داند.

معاون وزير ورزش با بيان اهميت خانواده در فرهنگ اسلامي ايراني گفت: هرگونه فعاليتي كه مانع از شكل گيري خانواده باشد مورد قبول نيست.

محمود گلزاري با اشاره به وجود 11 ميليون و240 هزار نفر جوان زير 35 سال مجرد اعلام كرد: جمعيت كنوني كشور نيز به سمت سالمندي مي رود كه همين مساله ضرورت ايجاد سايت همسان گزيني را ايجاد كرد.

وي با بيان اينكه مشكلات معيشتي يكي از مواردي است كه آمار ازدواج در كشور را كاهش داده است، گفت: مسئولان بايد برنامه ريزي جدي در اين امر براي برون رفت از اين مشكل داشته باشند.

اين كارشناس روانشناسي با اعلام اينكه تنها روش هاي قديمي و سنتي جوابگوي مسائل و مشكلات امروز نيست گفت: شيوه هاي همسريابي سنتي نمي تواند پاسخگوي مسائل امروز باشد.

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه سايت همسان گزيني تنها سايت معرفي دختران و پسران به يكديگر نيست گفت: در اين سامانه اطلاعات دختران و پسران دراختيار معرف هاي مطمئني قرار مي گيرد و پس از بررسي هاي اوليه از سوي كارشناسان و اخذ تست هاي شخصي روانشناسي از دو طرف خانواده دختر و پسرها به يكديگر معرفي مي شوند.

وي در ادامه از وجود 350 سايت غيرقانوني فعال در حوزه ازدواج خبر داد و گفت: وجود يك سايت رسمي همسان گزيني مي تواند از بسياري از بحران ها جلوگيري كند.

اجتمام ** 3377 ** د . ت 1418

سرخط اخبار جامعه