هفته قهرماني سواركاري كورس بهاره كشور درگنبدكاووس برگزار شد

گنبدكاووس - ايرنا - هفته قهرماني و پاياني رقابت هاي سواركاري كورس بهاره كشور عصر جمعه با حضور جمع كثيري ازعلاقمندان به اين رشته ورزشي در مجموعه سواركاري گنبدكاووس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، در رقابت هاي اين هفته، 88 راس اسب از نژادهاي تركمن، دوخون و تروبرد داخلي در هشت دور 1000 و يك هزار و 700 متري رقابت هاي ديدني را به نمايش گذاشتند.

نتايج هفته قهرماني كورس بهاره گنبدكاوس به شرح زير است:

كورس اول: 1- تاگور 2- آهوچي 3- سايره

كورس دوم: 1- ساشا 2- گل سرخ 3- گلنازكيا

كورس سوم: 1- ريوچندو 2- شارون 3- ژورا

كورس چهارم : 1- خوش تيپ 2- پانيل 3 - آرزوبالام

كورس پنجم: 1- دوبي پاشا 2- ساورسام 3- جاست جونكر

كورس ششم: 1- سرور2 2- آتش 3- فرنيا

كورس هفتم: 1 - مهاجم 2- ريوكينگ 3- مسترپائولتا

كورس هشتم: 1- پوربه 2- آهوصحرا 3- آي سن2

در اين هفته از مسابقه ها جمع پيش بيني سه پره ‌هديه ‌ 446 ميليون و40 هزار ريال بود كه بين 24 نفر از كساني كه بالاترين امتياز (24 امتياز) را كسب كرده بودند، تقسيم شد.

يك ميليارد و 685 ميليون و 320 هزار ريال براي پنج پره پيش بيني شده بود كه ميان 2 نفر كه با پيش بيني درست مسابقه ها، يعني بالاترين امتياز (40 امتياز) را به دست آوردند، اهدا شد.

در پيش بيني مبلغ پنج پره علاقه مندان با خريد برگه هاي پيش بيني پنج اسب از كورس هاي دوم تا ششم در سه پره نيز با خريد برگه هاي پيش بيني، سه اسب از كورس سوم تا ششم در اين پيش بيني شركت مي كنند و در پايان افرادي كه در مجموع پيش بيني امتياز بالاتري به دست آورده اند صاحب مبالغ جمع آوري شده از محل خريد برگه ها مي شوند.

در پايان اين رقابت ها علاوه بر توزيع دو تن و 520 كيلوگرم خوراك، جوايز نقدي به ارزش 584 ميليون و 400 هزار ريال به صاحبان اسب هاي اول تا سوم كورس هاي هفتگانه پرداخت شد.

كورس هاي سواركاري كشور همه ساله در دو فصل بهار و پاييز در مجموعه زيباي سواركاري گنبدكاووس برگزار مي شود.

/1602/ 1095

سرخط اخبار ورزش