تيم بابل قهرمان مسابقات كشتي آزاد و فرنگي پيشكسوتان مازندران شد

ساري - ايرنا - مسابقات كشتي آزاد و فرنگي قهرماني پيشكسوتان مازندران انتخابي تيم منتخب مازندران براي شركت در مسابقات قهرماني كشور با قهرماني تيم بابل ميزبان مسابقات درهر دو رشته به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار ايرنا در اين مسابقات كه به نام شادروان پهلوان عيسي رمضاني از كشتي گيران فقيد مازندراني در سالن ورزشي شهيد سجودي بابل برگزار شد در رشته كشتي آزاد تعداد 105 كشتي گير آزاد كار از شهرهاي مازندران با هم رقابت كردند كه تيم بابل صاحب بيشترين پيروزي و جام قهرماني مسابقات شد.

در اين رشته تيم كشتي قائمشهر و چالوس به ترتيب دوم وسوم شدند.

در كشتي فرنگي تعداد 51 كشتي گير به روي تشك رفتند كه دراين رشته هاي كشتي گيران تيم بابل بر سكوي قهرماني مسابقات تكيه زدند و تيم آمل و چالوس رده هاي دوم و سوم را از آن خود كردند.

در حاشيه اين مسابقات از جهان پهلوان امام علي حبيبي و برخي از پيشكسوتان تجليل شد.

دبيرهيات كشتي مازندران گفت: در اين مسابقات كشتي گيران درهفت گروه سني پيشكسوتان و در هفت وزن باهم رقابت كردند.

غلامرضا نوري زاده افزود: در نهايت در هر رده سني هفت كشتي گير به تيم منتخب كشتي پيشكسوتان مازندران براي شركت در مسابقات قهرماني كشور دعوت خواهند شد.

وي يادآورشد: هنوز ميزبان وزمان مسابقات كشتي پيشكسوتان قهرماني كشور مشخص نشده اما اردوي كشتي گيران منتخب استان بزودي در خانه كشتي استان برپا خواهد شد.ك/3

7327/6097