مشهد دومین شهر گرفتار كشور در چالش حاشیه نشینی

مشهد - ایرنا - مدیركل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: مشهد به لحاظ جمعیت و وسعت پس از تهران دومین شهر مواجه با چالش حاشیه ‌نشینی است.

محمدرضا اخوان عبداللهیان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حاشیه شهر 32 درصد از جمعیت سه میلیون و 500 نفری و 13 درصد از مساحت 328 كیلومترمربعی كلانشهر مشهد را شامل می شوند.

وی گفت: خراسان رضوی مهاجرپذیر و ورودی به استان بیش از خروجی آن است و عمده تمركز مهاجران نیز در حاشیه شهر مشهد می باشد كه اغلب در 66 پهنه سكونتگاه غیررسمی مشهد به عنوان حاشیه نشین ساكن می شوند.

وی اظهار كرد: عده ای از مهاجران حاشیه نشین مشهد از استانهای همجوار و عده ای نیز از شهرهای داخل استان هستند كه عمدتا از شهرهای كاشمر، نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه می باشند.

مدیر كل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: سیمای شهرنشینی در مشهد متفاوت از سایر شهرهاست به طوری كه هر ساله جمعی از زائران و اتباع بیگانه افغان در حاشیه شهر ساكن می شوند.

اخوان عبداللهیان گفت: هم اینك از آنجا كه تمركز در حاشیه شهر مشهد بسیار است نمی توان جریان مهاجرت را كنترل كرد اما راهكارهایی از جمله تمركززدایی از این شهر، تعادل در توسعه منطقه ای و افزایش درآمد سرانه خانوار را برای كاهش حاشیه نشینی در نظر گرفت.

وی اظهار كرد: 70 درصد فعالیت های صنعتی كه مبنای تولید ناخالص داخلی استان می باشند در محدوده شهر مشهد واقع شده اند لذا باید برای كاهش فشار جمعیتی در مشهد واحدهای صنعتی به شهرهای دیگر منتقل شوند.

وی با تاكید بر عملیاتی شدن طرح تفصیلی در حاشیه شهر مشهد گفت: تا زمانی كه این طرح در حاشیه شهر اجرا نشود، دلالان ساخت و ساز این منطقه را توسعه خواهند داد از این رو باید مدیریت در حریم شهرها اصلاح شود.

اخوان عبداللهیان با بیان اینكه پیشگیری و ساماندهی دو هدف كلی در رسیدگی به وضعیت حاشیه نشینی در شهر مشهد است، افزود: پیشگیری، ثبات در رشد كالبدی سكونتگاه ها و جلوگیری از حاشیه نشینی را باعث می شود و ساماندهی، بهبود شرایط زندگی در پهنه‌ های موجود اسكان غیررسمی را به دنبال دارد.

وی بیان كرد: رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و وجود معضلی به نام سكونتگاه های غیررسمی توجه به برنامه ریزی و مدیریت شهرها با جلب مشاركت مردمی بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد.

وی گفت: توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاه های غیررسمی مجموعه اقداماتی است كه به منظور ساماندهی بافت های غیررسمی شهری انجام می شود و شامل یك فرآیند از پایین به بالا با مشاركت همه اقشار محروم و فقیر جامعه درباره سرنوشت خودشان می باشد.

وی بیان كرد: راهبرد اصلی این طرح اعتقاد به مردم و برنامه ریزی و اجرای مشاركتی است و اعتقاد به این كه مسائل می ‌تواند به بهترین شكل ممكن به دست گروه های ذینفع حل شود.

وی اظهار كرد: تامین اعتبار و حمایت و همكاری دستگاه های موثر لازمه تحقق مشاركت مردم در مدیریت پایدار توسعه شهری است.

مدیر كل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: براساس برنامه پنجم توسعه كشور و قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و سند ابلاغی هیات دولت در زمینه بازآفرینی پهنه های ناكارآمد شهری همه دستگاه های اجرایی ملزم به تامین اعتبار برای پروژه ها و طرح های ویژه بازآفرینی و توانمندسازی هستند.

اخوان عبداللهیان خواستار تخصیص حداقل سهم 30 درصدی از اعتبارات سالانه دستگاه ها برای اجرای پروژه های مزبور شد.

7489/1211