سامانه سامد در خراسان شمالي آماده سازي شد

بجنورد - ايرنا - در آستانه نوزدهمين سفر رييس جمهوري و كاروان دولت تدبير و اميد به خراسان شمالي، سامانه سامد (سامانه ارتباط مردمي دولت) در بجنورد، مركز اين استان براي گرفتن درخواستهاي مردمي تجهيز و آماده سازي شد.

به گزارش ايرنا تمام درخواست ها، پيشنهادها و شكايات مردمي از دستگاه هاي اجرايي از روز شنبه 23 خردادماه از از طريق اين سامانه دريافت و به دستگاه هاي مربوط نيز ارسال مي شود.

شهروندان خراسان شمالي يك روز قبل از سفر رييس جمهوري به اين استان مي توانند از طريق تماس با سامانه سامد به شماره 111 با تلفن همراه و ثابت، درخواست، شكايت و يا پيشنهادهاي خود در خصوص دستگاه هاي اجرايي را مطرح كنند.

پس از ثبت گزارش هاي مردمي از طريق سامانه، با ارسال پيامك و يا تماس تلفني با شهروندان كد رهگيري براي پيگيري نتيجه به آنان داده مي شود.

مركز ارتباط مردمي رياست جمهوري از شهروندان خراسان شمالي خواسته پس از تماس با سامانه سامد به شماره 111 و ثبت گزارشهاي خود، كد ملي و شماره تلفن ثابت و يا همراه خود را نيز به ثبت برسانند تا در صورت نياز بتوان با آنها تماس گرفت.

البته ارايه شماره ملي و تماس براي آن دسته از شهروندان الزامي شده كه درخواست و يا تقاضايي را طرح كرده و خواهان دريافت نتيجه درخواستها هستند و براي ساير شهروندان كه شكايت و يا پيشنهادي دارند، ارايه شماره ملي و تلفن الزامي نيست.

در دولت يازدهم سامانه سامد كه هم اكنون در تمام استانداري هاي سراسر كشور راه اندازي شده، با هدف جلوگيري از حضور فيزيكي مردم به ادارات براي ارايه درخواست ها، شكايت و يا پيشنهادهاي احتمالي و صرفه جويي در وقت و هزينه و حذف كار نامه نگاري اجرا شده كه اين سامانه يك روز قبل از سفر كاروان تدبير و اميد تا يك روز بعد از سفر به تماس هاي مردمي به صورت شبانه روزي پاسخ مي دهد.

براساس نظام نامه شوراي اداري و استخدامي، تمام دستگاه هاي دولتي به مفهوم كلي دستگاه هاي اجرايي همكار دولت موظفند تا به تمام درخواست هاي مردمي در مدت زمان قانوني پاسخ مثبت و يا منفي را با پشتوانه قانوني ارايه دهند كه در استان ها ادارات كل رسيدگي به شكايات استانداري بر اين امر نظارت دارند و مركز ارتباط مردمي رياست جمهوري نيز به صورت موردي با اعزام بازرس اين كار را زير نظر خواهد داشت.

طبق سياست دولت تدبير و اميد، مردم استان خراسان شمالي مي توانند بدون اقدام به نوشتن نامه به رياست جمهوري درخواست هاي خود را صرفا از طريق سامانه سامد 111 مطرح كنند و به اين درخواست ها در حد مقدورات قانوني پاسخ داده مي شود.

سامانه سامد 111 در استان خراسان شمالي به صورت ويژه براي سفر رييس جمهوري و كاروان دولت تدبير و اميد روز شنبه 23 خردادماه، يك روز پيش از سفر رييس جمهوري با حضور معاون اجرايي رييس جمهوري در بجنورد راه اندازي مي شود.

در قالب اين سامانه در بجنورد، 180 سامانه رايانه اي و تلفني پيش بيني شده و آموزش هاي لازم نيز به كاربران براي چگونگي استفاده از اين سامانه داده شده است.

كاروان دولت تدبير و اميد و رييس جمهوري يكشنبه 24 خردادماه، مهمان مردم استان خراسان شمالي خواهند بود و شماري از وزيران و معاونان رييس جمهوري به نمايندگي از وي به شهرستان ها اعزام مي شوند.

استان خراسان شمالي 867 هزار نفر جمعيت دارد. ك/3

6982/5132

سرخط اخبار استان‌ها