ساري- ايرنا- معاون امور استان ها، مجلس و مشاركت هاي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از بازنگري ملاك هاي درجه بندي كتابخانه ها خبر داد.

حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي روز چهارشنبه در حاشيه آيين معارفه مديركل جديد كتابخانه هاي عمومي مازندران در ساري به خبرنگار ايرنا گفت: با تشكيل كارگروهي از كارشناسان و خبرگان مسائل كتابخانه و كتابخواني در نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ، وضعيت شاخص هاي درجه بندي كتابخانه ها بصورت ميداني بررسي مي شود .

وي با اشاره به اينكه متراژ ، منابع ، عضويت و امانت چهار ملاك درجه بندي كتابخانه هاي عمومي است ، ادامه داد : بررسي هاي اوليه حكايتگر غير واقعي بودن درجه بندي ها با ملاك هاي موردنظر است.

معاون نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور گفت: فضا حتي اگر بزرگ باشد اما عضو فعال و منابع نداشته باشد، از نظر ما حائز اهميت نيست و به دنبال كيفي‌سازي كتابخانه‌ها هستيم.

وي ابراز اميداوري كرد با بازنگري و تغيير درجه بندي كتابخانه هاي عمومي گامي براي ارتقاي و كيفي سازي اين مجموعه ها برداشته شود .

براساس چهار ملاك متراژ ، امانت، عضو گيري و منابع كتابخانه هاي عمومي از يك تا 9 درجه بندي مي شوند كه درجات با عدد پايين تر نشانگر نزديك بودن كتابخانه به اين چهار ملاك است و از كتابخانه هاي خوب به شمار مي رود .

بيش از سه هزار كتابخانه عمومي در كشور مشغول فعاليت هستند.

2096/1899/1772