وضعيت كتابخواني در كشور اسفناك است

ساري – ايرنا -معاون امور استان ها، مجلس و مشاركت هاي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور وضعيت كنوني كتابخواني در كشور را اسفناك دانست و گفت: زنگ خطر پايين بودن سرانه كتابخواني به صدا در آمده است .

حجت الاسلام سيد محمد رضا واحدي روز چهارشنبه در آيين معارفه مدير كل جديد كتابخانه هاي عمومي مازندران در ساري افزود : با مقايسه وضعيت كتابخواني در كشورهاي هسايه شاهديم كه ايران از وضع خوبي در اين زمينه برخودار نيست .

وي از ايرانيان به عنوان ملت فرهيخته و فرهنگي نام برد و ادامه داد : با وجود اين فرهنگ غني ، پايين بودن وضعيت كتابخواني و بي رغبتي به خواندن كتاب درميان مردم و مسولان اسفناك است .

معاون نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با اظهار اين كه برخي دسترسي مردم به انواع اطلاعات از طريق شكه هاي اجتماعي مجازي را عاملي در بي رغبتي به مطالعه و كتابخواني مي دانند ، گفت : در كشورهاي پيشرفته دنيا با وجود دسترسي به اطلاعات از طريق شبكه هاي اجتماعي ، مردم از كتاب و كتابخواني غافل نشده اند .

وي با تاكيد بر اينكه كتاب منبع غني و درست اطلاعات به شمار مي رود ، افزود : هيچگاه براي اين منبع غني جايگزيني وجود نخواهد داشت .

واحدي از كتابخانه هاي عمومي به عنوان يكي از مهم ترين نهادهاي اجتماعي نام برد و گفت : متاسفانه اين نهاد در كشورمان از جايگاه شايسته اي برخوردار نيست .

وي كتابخانه ها را پشتيبان علمي و فكري جامعه معرفي كرد و افزود : كتابخانه نهاد بنيادين در ارتقاي علمي به شمار مي رود و به همين خاطر از آن به عنوان دانشگاه مردم نام برده مي شود.

در اين مراسم از زحمات 15 ماهه عبدالحسين باقري سرپرست امور كتابخانه هاي عمومي مازندران قدرداني و مرتضي عمراني به عنوان مدير كل جديد كتابخانه هاي عمومي اين استان معرفي شد .ك/3

2096/1654