رييس سازمان ملي استاندارد: نگران دوران پس از تحريم هستيم

تهران - ايرنا - رييس سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينكه نگران دوران پس از تحريم هستيم، گفت: در چند سال گذشته به دليل مسايل سياسي، فاصله اي بين ما و مراجع بين الملل پيش آمد كه بايد پس از رفع تحريم ها بسرعت اين فاصله ها پر شوند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، نيره پيروزبخت روز دوشنبه در نخستين همايش روز جهاني تاييد صلاحيت كه با حضور رييس سازمان حفاظت محيط زيست و معاون رييس جمهوري برگزار شد، افزود: از هر نظر آمادگي ورود به عرصه بين المللي وجود دارد اما پس از تحريم ها بايد يكسري فعاليت هاي جديدي شكل گيرد تا بتوانيم عقب ماندگي هاي گذشته جبران شود.

وي با بيان آنكه هم اكنون بين مقررات و موازين داخلي با عرصه بين المللي فاصله زيادي وجود دارد، اظهار داشت: پس از دوران تحريم تنها نبايد به درون مرزهاي كشور توجه كنيم بلكه بايد بتوانيم با تدابير مناسب وارد عرصه هاي بين الملل شويم.

پيروزبخت، استاندارد را يك زبان مشترك بين المللي دانست و گفت: تاييد صلاحيت براي ورود به عرصه بين المللي است و بايد در تمام زمينه ها به اين مفاهيم توجه ويژه داشته باشيم.

وي افزود: در مرحله نخست اين مفاهيم بايد در كشور نهادينه شود و سپس در مرحله بعدي جامعه بين المللي را متقاعد سازيم كه ايران نسبت به اين مسايل بي توجه نيست.

رييس سازمان ملي استاندارد در بخش ديگري از سخنان خود گفت: پيش نياز تجارت و ارايه خدمات در شرايط برابر، بر اين اصل استوار است كه هر خدمت و محصولي كه به طور رسمي در يك كشور يا يك منطقه اقتصادي پذيرفته شده باشد، در ساير كشورها و مناطق اقتصادي نيز بدون نياز به آزمون مجدد، بازرسي مجدد و گواهي مجدد بطور آزادانه گردش داشته و مورد پذيرش قرار گيرد.

پيروزبخت ادامه داد: سازمان بين المللي استاندارد (ISO) در سال 2002 ميلادي شعار يك استاندارد، يك آزمون، مورد پذيرش در همه جا را براي نيل به اين هدف انتخاب كرد.

وي اضافه كرد: هدف از تاييد صلاحيت، ارزيابي سيستم آزمايشگاه هاي آزمون، كاليبراسيون، بازرسي و گواهي كردن است تا اثبات شود ارزيابي انطباق با الزامات بين المللي در تطابق بوده و تجارت و خدمات فرامرزي آن گونه كه مورد نظر مراجع و سازمان هاي تجاري و دولتي است، تسهيل شود.

رييس سازمان ملي استاندارد با اشاره به ايجاد رويكرد نوين استانداردسازي در كشور گفت: اين رويكرد بر چهار محور استانداردسازي، ارزيابي انطباق، اندازه شناسي و تاييد صلاحيت استوار است.

وي افزود: چندين سال است كه روز جهاني تاييد صلاحيت در ساير كشورهاي جهان برگزار مي شود اما در ايران امسال براي نخستين بار اين مراسم برگزار مي شود. مفهوم تاييد صلاحيت براي بسياري از مخطبان و ذينفعان اقتصادي كشور ناشناخته باشد كه اگر اين مفهوم به درستي جا نيافتد شايد بخشي از فعاليت هاي ما براي ورود به بازارهاي جهاني دستخوش آسيب هايي شود.

پيروزبخت ادامه داد: در حال حاضر تجارت از حالت هاي سنتي خود خارج شده كه به طور قطع بايد با مفاهم نوين هماهنگ شود كه با اين اقدام براي ورود به دنياي پيچيده تجارت آماده شويم.

نخستين همايش روز جهاني تاييد صلاحيت با شعار تاييد صلاحيت: پشتيباني از ارايه مراقبت هاي بهداشتي و اجتماعي روز دوشنبه با حضور رييس سازمان حفاظت محيط زيست و معاون رييس جمهوري، رييس سازمان ملي استاندارد، رييس مركز تاييد صلاحيت ايران و جمعي از فعالان حوزه استاندارد در تهران برگزار شد.

اقتصام (2) 1574**1558