بانك توسعه تعاون استان اردبيل واحد هاي توليدي راكد را به حركت درمي آورد

اردبيل -ايرنا - مديرعامل بانك توسعه تعاون استان اردبيل از عزم جدي بانك توسعه تعاون استان براي فعال كردن واحدهاي توليدي راكد اين استان خبر داد.

مسعود كردستاني روز دوشنبه در نشستي با فرماندار بيله سوار افزود: به زودي واحدهاي توليدي نيمه تعطيل و تعطيل در شهرستان هاي استان شناسايي شده و بخش تعاون به عنوان يك رويكرد اقتصادي نقش و سهم بسزايي در رشد و توسعه اين واحدها اعمال خواهد كرد.

وي گفت: تنها بانكي كه نتوانسته بند (د) تبصره 11 قانون بودجه را اجرا كند بانك توسعه تعاون استان است و اميدواريم با تعامل و همكاري مسوولان ذيربط اين مشكل برطرف شود تا بيش از پيش شاهد سرمايه گذاري اين بانك در حوزه توليدي و كشاورزي باشيم.

وي با بيان اين كه بانك توسعه تعاون در سال 82 افتتاح شده و در سال 85 تبديل به بانك شده افزود: مانده تسهيلات مصارف در شعبه بيله سوار 55 ميليارد ريال و منابع بانك در اين شهرستان 22 ميليارد ريال است ولي اين روند دو و نيم برابري مصارف نسبت به منابع در شعبات استان نيز وجود دارد.

او بانك توسعه تعاون را يك بانك 100 درصد دولتي دانست و اظهار كرد: با توجه به گستردگي زير بخش ها و تنوع فعاليت در بخش تعاون با اولويت بندي نيازهاي هر منطقه و مزيت ها ، بانك توسعه تعاون تقريبا در تمام بخش‌هاي اقتصادي از جمله صنعت و معدن ، كشاورزي ، خدمات ، بازرگاني و گردشگري ياريگر كارآفرينان و تعاونگراني است كه تلاش مي‌كنند در مسير توسعه و پيشرفت گام بردارند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري بيله سوار ، آرام حليم فرماندار بيله سوار هم در اين جلسه گفت: شهرستان بيله سوار يكي از قطب هاي مهم كشاورزي و دامداري استان است و امسال حدود 700 هزار تن گندم در استان برداشت خواهد شد كه سهم بيله سوار بيش از 100 هزار تن است.

6018/1257