فرماندار انديمشك:‏بانك ها به رونق واحدهاي صنعتي كمك كنند

دزفول - ايرنا - فرماندار انديمشك نقش بانك ها در توسعه واحدهاي صنعتي و توليدي را مهم خواند و گفت:از بانك ها انتظار مي رود در رونق و توسعه ‏واحدهاي صنعتي نقش آفريني كنند.

به گزارش ايرنا حميدرضا گودرزي يكشنبه شب در نشست بررسي مشكلات واحدهاي صنعتي شهرستان انديمشك افزود:مهمترين دغدغه ‏مسوولان اين شهرستان كمك به حل مشكلات واحدهاي صنعتي و مسائل فرهنگي است.‏

وي نقش واحدهاي صنعتي و مولد در اتوسعه اشتغال را مهم و شاخص دانست و افزود:بستر سازي براي حضور بخش خصوصي و سرمايه گذاران در بخش صنعت حايز اهميت بوده و بايد در اين راستا با تعامل و تلاش گام ‏برداشت.‏

گودرزي افزود:به هر ميزان واحدهاي صنعتي در شهرك صنعتي انديمشك رونق بگيرند توليد و اشتغال نيز به همان ‏ميزان رشد و بهبود مي يابد.‏

فرماندار انديمشك گفت:بخشي از مشكلات واحدهاي صنعتي مربوط به بانك ها است كه بايد با توجه به شرايط ‏اقتصادي كشور و تحريم ها براي آن راهكار پيدا كرد.‏

وي افزود:در جلسات آتي از مديران عامل بانك هاي مربوطه براي كمك به حل مشكلات و دغدغه صنعتگران دعوت مي ‏شود تا ضمن بررسي موانع ،راهكار مناسب براي اجرا به استاندار خوزستان منعكس شود.

‏در اين نشست صنعتگران شهرستان انديمشك ضمن بيان مسايل و مشكلات خود خواستار تامين امنيت شهرك صنعتي،بيمه واحدهاي ‏صنعتي و كمك به حل مشكل معوقات بانكي واحدهاي صنعتي شدند.

7281/6068