40 درصد بیكاران كشور دانشگاهی هستند

تهران - ایرنا - وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه راهبرد وزارت كار اشتغال بزرگ از طریق بنگاههای كوچك است، گفت: هم اكنون 40درصد از بیكاران كشور دانش آموخته دانشگاهی هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی ربیعی روز یكشنبه در حاشیه مراسم چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال در جمع خبرنگاران، افزود: با فارغ التحصیلی حدود چهار میلیون دانشجو از دانشگاههای كشور، تعداد فارغ التحصیلان بیكار در آینده افزایش می یابد.
وی با بیان آنكه شورای عالی اشتغال تعادل عرضه و تقاضا را در دستور كار دارد، افزود: از سال 92 شورای عالی اشتغال این موضوع را مدنظر قرار داد تا با مطالعات منظم بتواند عرضه و تقاضا را با هم متناسب كند.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: به كارفرمایان اعلام می كنیم كه نیاز خود را اعلام كنند. فراخوان آموزش فارغ التحصیلان را نیز در دستور كار داریم.
وی تأكید كرد: امسال آموزش كارآفرینان را پیگیری خواهیم كرد، راهبرد امسال ما بردن آموزشهای فنی و حرفه ای به روستاها و محله ها است و قصد داریم نوعی مشاغل اجتماعی را با زندگی اقتصادی برای افراد به وجود آوریم، این در حالی است كه افزایش بهره وری نیروی كار مورد تأكید ما است و مهارت افزایی بالا به افزایش بهره وری كمك خواهد كرد.
وی برای حل معضل بیكاری خواستار همكاری همه دستگاه ها برای توسعه اشتغال در بنگاه های خرد و متوسط در كشور شد.
ربیعی با اشاره به اینكه بسیاری از مشاغل در حوزه روستایی در حال نابودی هستند و انگیزه ها در این بخش كاهش یافته، گفت: می توانیم با برقراری آموزش های مهارتی در زمینه صنایع دستی، این دانش را حفظ كنیم.
وی ادامه داد: امسال مجلس شورای اسلامی نیز توجه ویژه ای به آموزش های مهارتی كرده و منابعی را برای این منظور مد نظر قرار داده است.
ربیعی با اشاره به آموزش های جوار دانشگاهی، گفت: این آموزش ها به منظور تقویت مهارت دانشگاهیان برای جلوگیری از تورم بیكاری فارغ التحصیلان است.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: یكی دیگر از برنامه های حوزه كار حمایت از كارآفرینانی است كه بالفعل كارآفرینی ندارند اما بالقوه كارآفرین هستند.
ربیعی با اشاره به اینكه با تقاضا تأخیری در دانشگاه ها روبرو هستیم، افزود: برای ایجاد اشتغال به سرمایه گذاری متكی نشدیم و توجه به سرمایه های خرد را در دستور كار قرار دادیم، هرچند توانمندسازی كارآفرینان افزایش رفاه اجتماعی است.
وی با بیان آنكه توانستیم بیش از 250 نفر از كارآفرینان را با حمایت صندوق كارآفرینی امید مورد پشتیبانی قرار دادیم، تصریح كرد: در حوزه كفش و لباس با تغییر نگرش می توانیم بیش از 500 هزار شغل ایجاد كنیم. از دیگر اقدامات به منظور حمایت از كارآفرینان حمایت از كارفرمایانی است كه كمتر از پنج نفر نیروی انسانی دارند.
اقتصام(3)9123**1558