آيين بزرگداشت سالگرد ارتحال امام (ره) در بلگراد برگزار شد

بلگراد-ايرنا- آيين بزرگداشت بيست وششمين سالگرد ارتحال امام خميني (ره) با اجراي برنامه اي تحت عنوان شعر خورشيد وبررسي شعر عرفاني امام راحل درسالن پان تئاتر بلگراد با همت رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در صربستان برگزار شد.

به گزارش ايرنا، دراين آيين كه شامگاه جمعه با حضور كاركنان نهادهاي ايران، ايرانيان مقيم، فراگيران صربستاني زبان فارسي وجمعي ازشخصيت هاي فرهنگي ، ادبي، دانشگاهي وجمعي ازمردم علاقمند به كشورمان حضور چشمگيري داشتند.

مجيد فهيم پور سفير جمهوري اسلامي ايران درصربستان طي سخناني با ذكر مناقب امام خميني (ره) و جايگاه و دستاوردهاي انقلاب اسلامي در سطح منطقه اي و جهاني به برخي از ويژگي هاي شخصيتي ونبوغ رهبري آن حضرت پرداخت وگفت: ملت ايران درسايه رهبري امام خميني (ره) پس از دو قرن تحمل ستم، تحقير وسلطه طاغوتيان توانست عزت، شوكت وجايگاه والاي خود را باز يابد.

فهيم پورنيز درادامه به پيشرفت هاي ايران در زمينه هاي مختلف از جمله علوم و فناوري پيشرفته، اختراعات واكتشافات توسط كارشناسان بومي ونقش زنان در عرصه هاي سياسي، علمي، فرهنگي وورزشي اشاره كرد وگفت: اكنون نه تنها كشور ما در بسياري از زمينه ها به خودكفايي دست يافته بلكه در صحنه بين المللي از اعتبار بالايي برخوردار است.

وي آزادي، استقلال، حمايت از مظلومان، مبارزه با ظالمان، كمك به تهي دستان و خودباوري و خود اتكايي را از ثمرات انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) دانست وگفت: تفكر وانديشه هاي الهي و اسلامي بنيانگذار انقلاب شكوهمند اسلامي همچنان نه تنها براي ملت ايران، بلكه براي بسياري ازمردم جهان الهام بخش است.

وي همچنين اشاره كرد: ايران نه تنها داراي يك تمدن باستاني است بلكه در حال ايجاد يك تمدن نوين بر پايه دوستي و محبت و مخالفت با تبعيض و افراطي گرايي است.

محمود شالويي رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در صربستان به عنوان ميزبان اين برنامه نيز درادامه مراسم امام خميني را انساني وارسته، سياستمداري قابل و مؤثر وعارف دانست كه از روح لطيف و شاعرانه اي نيز برخوردار بود.

وي با اشاره به اينكه امام خميني(ره) شخصيت برجسته و داراي ويژگي هاي متعدد در حوزه هاي مختلف ازجمله فرهنگي و ادبي بود، گفت: اگرچه شايد جنبه هاي فرهنگي امام راحل به دليل اوج شهرت سياسي و اجتماعي و حتي جايگاه ديني دستخوش فراموشي شده باشد، ليكن با تأملي در گفتار و آثار ايشان بخوبي مي توانيم دريابيم كه چه عظمتي در نهان خانه وجودي ايشان پنهان مانده و آن روح بلند عارفانه و ذوق لطيف اديبانه آن حضرت آنگونه كه شايسته و بايسته بود آشكار نشده است.

شالويي افزود: با اين اوصاف كه نظري و گذري آنهم به بخشي از تأملات عرفاني آن سالك پاكباخته پرداختيم به اين نكته ساده دست يافتيم كه اين مرد خدا را توفيقي رفيق بود كه از تنگناي دنياي مادي رو به سوي دريچه هاي آسماني گشوده بود و چشم به حقيقتي نوراني دوخته بود. آن معاني عميقي كه جز به زبان اشاره نمي گنجد و الفاظ را طاقت عيان آن نبوَد.

در پايان اين آيين فيلمي اززندگي وعروج حضرت امام خميني (ره) براي حاضران به نمايش گذاشته شد كه مورد توجه وافر حاضرين قرار گرفت.

اروپام**4**436**1859