مناطق سبزكوه و تنگ صياد چهارمحال به فهرست ذخيره گاه زيست كره افزوده مي شود

شهركرد-ايرنا-مناطق حفاظت شده'سبزكوه 'و 'تنگ صياد' چهارمحال و بختياري در بيست و هفتمين نشست برنامه جهاني 'انسان و زيست‌ كره' در كشور پاريس، به فهرست ذخيره گاه زيست كره افزوده مي شود.

به گزارش عصر سه شنبه روابط عمومي دانشگاه شهركرد، در راستاي اهداف دولت تدبير و اميد، اين دانشگاه با هماهنگي وزارت علوم و كميسيون ملي يونسكو در ايران، همكاريهاي‌ علمي خود را با يونسكو آغاز كرده است.

در چارچوب اين همكاري و به استناد مطالعات انجام شده توسط دانشگاه شهركرد،قرار است در بيست و هفتمين نشست برنامه جهاني 'انسان و زيست ‌كره' در هشتم تا دوازدهم ژوئن 2015 مطابق با 18 تا 22 خرداد جاري، از سوي سازمان جهاني يونسكو، اين مناطق حفاظت شده به فهرست ذخيره‌گاه‌هاي زيست‌كره افزوده شود.

به گزارش ايرنا، هم اينك در دنيا 621 ذخيره گاه و در ايران10 ذخيره گاه زيست كره وجود دارد.

ذخيره‌گاه زيست‌ كره، مناطق حفاظت ‌شده طبيعي-زيستي بين‌المللي هستند كه علاوه بر حفاظت، دستاوردهايي نظير ارائه سايتهاي مطالعاتي كم نظير به دانشمندان و تجربه مهارت انسان در پشتيباني از توسعه پايدار را نمايان مي‌سازند.

اعلام ذخيره‌گاه‌هاي زيست كره براي جلوگيري از تغييرات برگشت‌ناپذير و بهره‌برداري ناپايدار از منابع طبيعي، در عين نياز به بهره‌برداري از طبيعت(باتوجه به رشد روز افزون جمعيت) شكل گرفته‌ است.

منطقه حفاظت شده سبزكوه در150 كيلومتري شهركرد(مركز استان چهارمحال و بختياري) و 30 كيلومتري شهر لُردگان قرار دارد.

اين منطقه با مساحت 56 هزار و 308هكتار در محدوده شهرستانهاي بروجن، لردگان و كيار واقع است.

منطقه حفاظت شده سبزكوه از سال 1365 بدليل ظرفيت غني گياهي و جانوري و توپوگرافي ويژه به عنوان «منطقه شكار ممنوع» تحت حفاظت قرار گرفت و پس از آن در سال 1369 به عنوان «منطقه حفاظت شده» به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست رسيد.

پارك ملي و منطقه حفاظت شده تنگ صياد نيز در سال 1349 از طرف شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد و شكار به عنوان منطقه شكار و تيراندازي ممنوع اعلام شد.

تنگ صياد در سال 1352 با تصويب شوراي عالي محيط زيست به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد و در سال 1374 نيز چهار هزار و 372 هكتار از قسمت مياني آن به پارك ملي ارتقا يافت.

منطقه حفاظت شده تنگ صياد با مساحت 22 هزار و 896 هكتار و پارك ملي تنگ صياد با مساحت چهار هزار و 372 هكتار جزو مناطق تحت حفاظت محيط زيست استان قرار دارد.

منطقه تنگ صياد در10 كيلومتري شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياري واقع است.

7361/6027

سرخط اخبار استان‌ها