ايران ميزبان نمايشگاه بين المللي دريايي كشورهاي اسلامي در تهران

تهران - ايرنا - معاون امور بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردي از برگزاري نمايشگاه بين المللي درياي كشورهاي اسلامي در تهران خبرداد و گفت: در اين نمايشگاه آخرين دستاوردها و توانمنديهاي مهم كشورهاي اسلامي در صنعت حمل و نقل دريايي به نمايش گذاشته مي شود.

جليل اسلامي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: نمايشگاه بين المللي مزبور روزهاي 16 تا 19 خرداد ماه جاري با حضور شركت ها ، ارگانهاي دريايي و بخش خصوصي مربوطه در مصلاي تهران برگزار مي شود.

وي تصريح كرد: نمايشگاه بين المللي دريايي كشورهاي اسلامي نقش موثري در شناسايي ظرفيتهاي دريايي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در ابعاد داخلي و بين المللي در حوزه صنعت حمل و نقل دريايي خواهد داشت.

معاون سازمان بنادر و دريانوردي اظهار اميدواري كرد: برپايي چنين نمايشگاه هايي در سطح منطقه اي و بين المللي، كشورهاي اسلامي بتوانند هرچه بيشتر از قابليت ها و توانمنديهاي يكديگر در اين بخش مهم اقتصادي استفاده كنند.

اسلامي اظهارداشت: نگاه راهبردي به توسعه فعاليتهاي دريايي و تاكيد بر ضرورت توجه به اقتصاد دريا محور از اولويت هاي مهم سازمان بنادر و دريانوردي محسوب مي شود تا فعاليت هاي بندري در سواحل ايران بيش از پيش توسعه يابد.

وي يادآور شد: براساس سند چشم انداز ١٤٠٤ در صنعت حمل ونقل دريايي ،بهره گيري از امكانات ناشي از توسعه مبتني بر ظرفيت هاي درياها به منظور تحقق اهداف مندرج در سند مزبور ضروري است و راهبردهاي ايران در اين زمينه با اعمال حاكميت و مديريت يكپارچه سواحل، بنادر و آبراه ها عملي خواهد شد تا فرآيند توسعه دريايي و سواحل با سرعت بيشتري دنبال مي شود.

اسلامي گفت: وجود منابع و ذخاير غني انرژي در دريا و بيش از ٢٠٠ بندر بزرگ و كوچك بازرگاني، نفتي و صيادي و 11 بندر اصلي تجاري در سواحل شمالي و جنوبي با ظرفيت حدود ١٩٠ ميليون تن جابجايي كالا نقش ممتازي در توسعه فعاليتهاي دريانوردي در كشور خواهد داشت.

اقتصام(4)1108 ** 1559