دانش آموزان قرآني ممتاز در اولويت شبكه شاد

تهران - ايرنا - معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه شبكه شاد (شبكه اجتماعي دانش آموزان) تا پايان امسال افتتاح مي شود، گفت: اولين گروهي كه به اين شبكه مي پيوندند دانش آموزان قرآني ممتاز كشوري هستند.

به گزارش روز يكشنبه گروه فرهنگي ايرنا، حميدرضا كفاش در مراسم امضاي تفاهم نامه معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش با سازمان دارالقرآن الكريم افزود: اين دانش آموزان هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند اما از امسال زمينه ارتباط منطقي براي اين افراد ايجاد مي شود.

وي در خصوص توسعه ارتباطات تلفن همراه در ميان دانش آموزان و نقش فعال آموزش و پرورش در اين حوزه نيز گفت: ورود تلفن همراه به مدارس بر اساس مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش همچنان ممنوع است كه در بسياري از كشورها نيز اين قانون اعمال مي شود اما بعضي كشورها تلفن همراه ويژه اي براي دانش آموزان تعريف كرده اند.

معاون وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: اين وزارتخانه نيز به طور فعال در توليد نرم افزارهاي قانوني متناسب با سن بچه ها گام هايي برداشته است.

كفاش با بيان اين جمله كه اگر آموزش و پرورش در مسايل مربوط به امور تربيتي وارد فضاي مجازي نشود باخته است، در خصوص اهميت ورود به فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي اظهار داشت: همگان آموزش و پرورش و دارالقرآن را بستر اصلي در توسعه ارزش هاي قرآني مي دانند و كاشتن بذر اين ارزش ها در دوران مدرسه صورت مي گيرد.

وي به نقش آموزشي سازمان دارالقرآن اشاره كرد و افزود: نگاه آموزش و پرورش بر اين است كه از آموزش هاي تخصصي و سازماندهي شده مجموعه دارالقرآن استفاده كند.

معاون وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر حضور فعال در فضاي مجازي خاطرنشان كرد: فضاي مجازي فضايي واقعي است و غيرقابل انكار و ورود به اين عرصه كار مشتركي است كه همت آموزش و پرورش و سازمان دارالقرآن را طلب مي كند.

به گزارش روابط عمومي معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش، كفاش در خصوص توليد محتوا در حوزه فضاي مجازي نيز اظهار كرد: آموزش و پرورش امكانات سخت افزاري در اختيار دارد و در ارتباط با توليد محتوا نيز مي تواند به صورت جدي در توليد و فعال كردن بچه ها در تشكيلات مجازي با سازمان دارالقرآن همكاري كند.

فراهنگ ** 1883**1601**

سرخط اخبار فرهنگ